Databasverktyg

Winbas hjälp

Databasverktyg medföljer Winbas och används för att utföra olika typer av körningar mot installerade databaser.

Funktionerna används för att förebygga, kontrollera och diagnostisera olika typer av problem som kan uppkomma med en databas.


 Företag

Först väljs vilket företag som ska bearbetas i listan över befintliga företag. Det senast använda företaget föreslås automatiskt.

 

Genom att högerklicka på ett företag i listan, kan egenskaper nås för detta företag. T.ex. attribut såsom skrivskydd eller säkerhet och behörighet. Detta kan eventuellt ge information för att underlätta felsökning och administration av databasen.

 

 

 

 Komprimera och reparera

När funktionen Komprimera och reparera utförs tas ej utnyttjat utrymme i databasen bort, d.v.s. databasen komprimeras och bättre prestanda erhålls.

Det kan vara lämpligt att komprimera en databas t.ex. efter utförande av Ta bort statistik.

Funktionen Komprimera och reparera kan även utföras när systemet ger meddelande om detta och handlar i detta fall om reparation. Reparation av databas kan vara nödvändigt att göra om ett register har blivit skadat när systemet avslutats på ett felaktig sätt, t.ex. vid driftstopp.

 Diagnostisera databas

För att kontrollera strukturen i databasen avseende databasobjekt, såsom tabeller, används funktionen Diagnostisera databas. Funktionen ger även möjlighet att Återskapa databas, om strukturproblem har indikerats.

Kontroll av EOF-problem

Kontroll av EOF-problem (End of file) är ett verktyg för att kontrollera en tabell i databasen om driften inte har normal. Funktionen söker efter felaktiga End of file-markeringar som kan göra att registrerade poster inte är synliga i vissa lägen, som t.ex. när en söklista öppnas.

När kontrollen utförs ska den aktuella Winbas databasen vara stängd av övriga användare, och kan alltså inte användas samtidigt som kontrollen pågår. Om ett EOF-problem påträffas åtgärdas detta med komprimering av databasen.

 Inloggade klienter

Använd Inloggade klienter för att kontrollera vilka datorer som för tillfället är inloggade mot databaserna. Funktionen Fellogg kan användas för att avgöra om en specifik dator i nätverket har orsakat ett problem i databasen.

 Skicka databas

Efter kontakt med Winbas Support kan det uppstå en situation där supportavdelningen själva behöver granska databasen. Genom att välja det aktuella företaget listan över företag, kommer data i företaget att skickas över Internet till Winbas Support.

 Backupkopia av databas

Det finns även möjlighet att skapa en backupkopia av databas innan funktionen Komprimera och reparera utföres. Vid utförande av Diagnostisera databas skapas alltid en backupkopia. Backupkopian skapas normalt med databasnamnet och filändelsen .bak. Om anledning finns kan sökvägen och namnet på filen ändras, exempelvis när en lokal kopia önskas på klienten där funktionen utförs.

Språk

Databasverktyg följer inställningen för språk som har gjorts i Winbas, och kommer på samma sätt att visa ledtexter i fönster och dialoger i det språk som har valts av användaren. Till skillnad från Winbas som direkt skiftar språk i öppna fönster, måste Databasverktyg startas om för att visa det aktuella språket när detta har förändrats inne i Winbas.


Se även:


Om Winbas hjälp körs lokalt på datorn, använd denna länk för att öppna databasverktyg:

  Företag Reparera databas Komprimera databas Diagnostisera databas Inloggade klienter Backupkopia av databas