Databasverktyg - Beskrivning Komprimera databas

Winbas hjälp

Databasverktyg

Teknisk beskrivning och riktlinjer avseende komprimering med verktyget Komprimera och reparera.

Verktyget komprimera

Verktyget Komprimera eliminerar tomt utrymme i en befintlig databas. Detta sker genom att en ny måldatabas skapas och varje objekt i den gamla databasen kopieras till den nya. Om du väljer att komprimera databasen till det ursprungliga databasnamnet i stället för till en ny databas, skapar verktyget Komprimera en tillfällig databas, exporterar alla objekt från den ursprungliga databasen till den tillfälliga databasen, tar bort den ursprungliga databasen och byter namn på den tillfälliga databasen till den ursprungliga databasens namn.

Viktigt! Att komprimera databasen är ofta det bästa förebyggande underhållet för en MDB-fil.

I följande lista anges vilka åtgärder verktyget Komprimera utför.

Viktiga riktlinjer för komprimering av en databas

Innan en databas komprimeras måste följande villkor vara uppfyllda:


Se även avsnittet: