Databasverktyg - Komprimera databas

Winbas hjälp

Databasverktyg

Handhavande avseende komprimering med verktyget Komprimera och reparera.

Bakgrund

De flesta moderna datasystem använder sig av en databas. Denna databas kan jämföras med en motor i en bil. För att bilen skall fungera bra måste service utföras, detsamma gäller datasystemets databas. Det som händer när man arbetar med databasen är att den expanderar i storlek. Blir databasen för stor så kan man få problem med bl.a. långa svarstider. Därför bör man med jämna mellanrum, kanske i intervallet 4-8 veckor köra en komprimering av databasen.

Förutsättningar

Inga andra användare inloggade

Ett grundläggande krav vid allt arbetet med databasverktygen i synnerhet reparera och komprimera, är att ingen annan användare är inloggad när detta arbete utförs. Detta gäller alla program som använder databasen Winbas, Säljstöd eller andra anpassningar och program.

Tillräckligt diskutrymme

Tillse även att det finns tillräckligt mycket diskutrymme på den enhet som databasen är installerad på. En riktlinje är att det ska finnas minst lika mycket ledigt utrymme, som den aktuella databasens storlek.

Handhavande

  1. Välj det aktuella företaget för komprimeringen.

  2. Sätt även bock i rutan "Skapa backupkopia av databas". Denna backupkopia kommer att placeras på hårddisk enligt förslag i fältet som anges i det avsedda fältet.

  3. Ändra inte "Namn och sökväg" med mer än att speciella behov finns.

  4. Klicka på knappen "Komprimera och reparera".

Beroende på storlek på databas, nätverk och prestanda på datorerna så är tidsåtgången svår att precisera. Vid en databas med normal storlek mellan 5 och 30 minuter.


Se även avsnittet: