Databasverktyg - Reparera databas

Winbas hjälp

Databasverktyg

Verktyget Reparera

Med verktyget Reparera är det möjligt att återställa databaser med vissa typer av skador. Verktyget försöker enbart att reparera tabeller, frågor och index i databasen. Det försöker inte reparera skadade formulär, rapporter, makron eller moduler. Det försöker emellertid kopiera dem till den nya, reparerade databasen.

Handhavande

  1. Välj det företag som ska repareras. Det senast använda företaget föreslås när Databasverktyg startas.

  2. Sätt även bock i rutan "Skapa backupkopia av databas". Denna backupkopia kommer att placeras på hårddisk enligt förslag i fältet som anges i det avsedda fältet.

  3. Klicka på knappen "Komprimera och reparera".


Se även följande avsnitt: