Åtgärder för att undvika störningar i databaser

Winbas hjälp

Databasverktyg

Följ nedanstående riktlinjer för att förhindra reparation eller återskapande av databaser.

Administratörer och användare

Utvecklare av anpassningar

Utvecklare av anpassningar till Winbas bör följa nedanstående rekommendationer för att undvika störningar i Winbas och nätverksmiljö.


Se även avsnittet: