Ta bort Statistik

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Statistik - Ta bort Statistik

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

 

Funktionen används för att ta bort statistik inom valfria delar av administrationen.

Genom att ta bort statistik som inte längre är aktuell, gör man det lättare att hantera data och statistiken tar mindre utrymme i databasen.

Normalt behåller man tillgång till åtminstone föregående års statistik, men statistik för tidigare år kan eventuellt tas bort, d.v.s. om man ska börja registrera för år 2021 kan man ta bort statistik för år 2019 och då ha kvar år 2020 som jämförelse mot det nya året.

Om pil-ner väljs till höger om datum kommer den sista december i året två år tillbaka att föreslås som t.o.m. datum om inget annat tidigare har angivits i fältet.

För att istället ange ett tidigare år, bläddra i kalendern eller skriv in ett tidigare t.o.m. datum i dialogen.

Vid angivelse av t.o.m. datum i berörda avsnitt anges alltså normalt ett datum tidigare än föregående år, om ett senare datum anges för borttagning ges en varning som också fungerar som en rimlighetskontroll av angivet datum.

Periodstatistik

Ange Tom period som ska ta bort, t.ex. 201912 för att ta bort all periodstatistik fram till och med 2019. Utskrifterna Försäljningsstatistik, Produktstatistik och Inköpsstatistik grundas på ackumulerad periodstatistik som i sin tur bestäms av de Statistikperioder som finns upplagda.

Kundreskontra och leverantörsreskontra

För att ta bort kundreskontra och leverantörsreskontra anges Tom datum, t.ex. 2019-12-31. Det är endast fakturor som har både faktura och betaldatum t.o.m. 2019-12-31 som tas bort, d.v.s. alla fakturor som är betalda fram till det angivna datumet. Även fakturor som har makulerats tas bort baserat på fakturadatum.

Borttagningen påverkar utskrifterna Reskontra för kund och Reskontra för leverantör samt uppgifterna som finns bl.a. under knappen <F6 Fakturor> i kundregister respektive leverantörsregister.

Produkttransaktioner

Vid fakturering, inleverans och inventering skapas produkttransaktioner (typ U, I och V). Bl.a. grundas utskrift Detaljstatistik på produkttransaktioner. Man finner även produkttransaktioner genom att välja knappen <F5 - Statistik> i något av respektive register för kunder, produkter och leverantörer. Ange Tom datum, t.ex. 2019-12-31 för att ta bort produkttransaktioner som är registrerade på datum fram t.o.m. 2019-12-31.

Kundfakturor och kontantnotor

Vid borttagning av kundfakturor rensas endast de fakturablanketter som är utskrivna bort från registret. T.o.m. datum som anges avser i detta fall fakturadatum.

Offerter och serviceorder

Eftersom offerter finns kvar även sedan order/faktura har skapats av dem via kopiering, kan det vara lämpligt att ta bort ej aktuella offerter. Även serviceorder finns kvar trots att de har fakturerats beroende på inställningen Ta bort serviceorder efter fakturering i Inställningar Order Serviceorder och kan därefter tas bort när de är inaktuella.

Borttagningslogg

Borttagningslogg är en funktion som innehåller tidigare gjorda borttagningar av t.ex. order och byten av nummer för kunder, produkter och leverantörer. Använd alternativet Borttagningslogg för att ta bort äldre transaktioner ur loggen som inte längre är relevanta för verksamheten. För vidare information om loggen se avsnittet Borttagningslogg.


Efter borttagning av större datamängder bör komprimering av databasen utföras för att frigöra utrymmet av de borttagna transaktionerna och för att öka databasens prestanda.

Om företaget utgörs av en SQL Server-databas komprimeras databasen med Shrink Database i SQL Server Management Studio.