Utskrifter Administration - Inköpsstatistik

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Inköpsstatistiken för leverantörer baseras på den periodstatistik som har ackumulerats med avseende på de statistikperioder som finns registrerade.

Urval och utseende

Periodstatistiken skrivs ut med maximalt 12 perioder om ingen fr.o.m. period har angivits med avslut på den angivna t.o.m. perioden. Förslaget som visas i urvalet baseras på den sista registrerade statistikperioden.

Utöver standardintervallen Grupp och Period, kan eget urval göras på valfritt begrepp i leverantörsregistret. Använd det egna urvalet för att ange ett intervall för ett fält som inte är ett standardalternativ.

Sortering

Sorteringen för utskriften är per leverantörernas Grupp och Söknamn som standard. Uppdelning sker då per grupp med gruppens benämning och delsumma efter varje grupp.

Sortera per Nummer innebär att sortering sker på leverantörsnummer, eventuellt uppdelad per leverantörsgrupp. Nummer kan då också väljas in i rapportens design.

Sortera per Söknamn är standardalternativet som innebär sortering på leverantörens söknamn.

Sortera på omsättning fallande betyder att rapporten kommer att visa leverantören med högsta ackumulerade inköp under perioden överst i listan. Om Uppdelad per grupp också används, kommer den leverantör med högsta köpta belopp inom gruppen att visas först. Därefter visas resterande leverantörer med omsättning i fallande ordning med avseende på ackumulerade inköp för perioden.

 

Uppdelad per grupp. I de fall indelning i grupp inte är intressant kan krysset Uppdelad per grupp väljas bort. Hela rapporten sorteras då på nummer eller namn.

Enbart med omsättning i perioden. Använd alternativet för att begränsa rapporten till enbart leverantörer där inköp skett inom perioden.

Önskas en eventuell annan sortering eller olika slag av summeringar, hänvisas till utskrift till Excel för vidare bearbetning.

Tips. Om kolumnerna med summorna är för täta vid 12 perioder i en liggande A4, välj en mindre teckenstorlek för rapporten. Använd kanske även funktionen Varannan rad med bakgrund för ökad läsbarhet.

Utgångna statistikperioder

Om statistikperioder inte finns registrerade i det periodintervall som anges vid t.ex. årsskifte, kommer periodstatistik inte att kunna visas för det valda intervallet. I detta fall måste först statistikperioder registreras och därefter korrigering utföras via Återskapa statistik.

 

Meddelande i statusraden vid utgångna statistikperioder.

Periodstatistik över flera år till Excel

Normalt inkluderar rapporten 12 kolumner för årets månader som får plats i en liggande A4 tillsammans med övriga kolumner. Om utskriften skrivs till Excel kommer istället alla perioder i intervallet att upptas i rapporten. T.ex. 24 perioder om innevarande år och föregående år samtidigt väljs som intervall.

Fr.o.m. period

T.o.m. period

201801

201912 

Två hela år skrivs till Excel.

På detta sätt kan jämförelser eller vidare summeringar göras baserat på motsvarande perioder tidigare år. Ett större antal perioder kan också lämpa sig bättre som utskrift till Excel i de fall veckoperioder används och redovisade perioder alltså blir fler.


Korrigering

För korrigering av periodstatistik t.ex. i samband med förändrade perioder, se avsnittet: