Design av listor - Fält i Utskrifter Administration

Winbas hjälp

Förteckning över fält - Översikt

  Utskrifter Administration

Förteckning över fält som används vid design och utskrift av listor och rapporter från Utskrifter Administration i avsnittet Leverantörer / reskontra.

Fältnamn

Beskrivning

Leverantörsutskrift

Leverantörsutskrift

Nr

Leverantörsnummer.

Söknamn

Leverantörens söknamn i leverantörsregister.

Namn

Leverantörens namn.

Besöksadress

Besöksadress.

Adress

Utdelningsadress.

Postadress

Postnummer och ort.

Orgnummer

Leverantörens organisationsnummer.

Telefon

Telefonnummer.

Telefax

Faxnummer.

Kundnr

Vårt kundnummer hos leverantör.

Grupp

Leverantörsgrupp.

Bankgiro

Nummer vid bankgirobetalning.

Plusgiro

Nummer vid plusgirobetalning.

Swiftnummer

Swiftnummer vid utlandsbetalning.

Banknamn

Banknamn vid utlandsbetalning.

Bankadress

Bankens adress vid utlandsbetalning.

Bankpostadress

Postadress vid utlandsbetalning.

Kontonummer

Kontonummer vid utlandsbetalning.

RB-kod

Riksbanks-kod vid utlandsbetalning.

Skuldkonto

Konto för leverantörsskuld.

Kostkonto

Förslag av kostnadskonto.

Köptack

Köpt i SEK innevarande år.

Köptfår

Köpt i SEK föregående år.

Signaltext

Signaltext vid Beställning.

Kommentar

Valfri kommentar på leverantören.

Betvillkor

Betalningsvillkor som föreslås vid beställning till leverantör.

Trpsätt

Transportsätt som föreslås vid beställning till leverantör.

Levvillkor

Leveransvillkor som föreslås vid beställning till leverantör.

Levskuld

Leverantörsskuld uppdaterad vid fakturaregistrering.

Förskott

Eventuellt förskott till leverantören som reduceras automatiskt vid betalningssätt förskott.

Sen.köpdat.

Senaste köpdatum av leverantören.

Landskod

Landskod som används vid beställning till leverantör.

Valutakod

Valutakod som föreslås vid beställning till leverantör.

Språkkod

Språkkod som bl.a. styr utseendet på blanketter vid beställning till leverantör.

Betsätt

Leverantörens betalningssätt.

Attest

Använd attestering (J/N).

Spärrad

Leverantören är spärrad (J/N).

Förändr.dat

Senaste förändringsdatum av leverantören.

Referens

Huvudreferens angiven på leverantören.

E-mail

Leverantörens e-mailadress.

Inpåslag

Inpåslag angivet på leverantör som påverkar vägt inpris vid Inleverans.

Websida

Leverantörens adress på Internet (URL).

E-Blankett

Regler för distribution av elektroniska blanketter, E-Blanketter.

EDI-Kundnr

Leverantörens kundnummer vid korrespondens via EDI.

Distrikt

Gruppindelning relaterad till geografisk placering.

Hemtagn.tid

Antal dagar för beräknad leverans, hemtagningstid.

Attest.sign.

Signatur vid attestering av fakturor från leverantören.

Momskod

Normalt moms 1 - 25 % som föreslås registrering av leverantörsfaktura.

OCR-Fakturor

Kontroll av checksiffra enligt modulus 10 vid registrering av leverantörsfaktura (J/N).

Inköpsstatistik

Innehåll

Inköpsstatistik

Nummer

Leverantörsnummer.

Leverantör söknamn

Leverantörens söknamn i leverantörsregister.

Period 1

Ackumulerad inköpsstatistik inom perioden i urvalet, baserad på statistikperioder.

Period 2

""

Period 3

""

Period 4

""

Period 5

""

Period 6

""

Period 7

""

Period 8

""

Period 9

""

Period 10

""

Period 11

""

Period 12

""

Ack.summa

Ackumulerad summa av ingående perioder.

Leverantörsreskontra

Innehåll

Leverantörsreskontra

Internnr

Fakturans internnummer.

Fakturanr

Leverantörens fakturanummer.

Faktdat

Fakturadatum.

Förfdat

Förfallodatum.

Betdat

Betaldatum.

Faktbelopp SEK

Fakturans belopp i SEK.

Avdrag SEK

Avdraget belopp i SEK.

Bet belopp SEK

Betalt belopp i SEK.

Vkod

Fakturans valutakod.

Faktbelopp

Fakturabelopp i valuta.

Avdrag

Avdraget belopp i valuta.

Bet belopp

Betalt belopp i valuta.

Vdiff

Valutadifferens mellan faktura och betalning vid korrigerad valutakurs.

Saldo SEK

Fakturans saldo saldo efter avdrag och betalningar i systemets valuta (SEK).

Anmärkning

Kolumnen Anmärkning som bl.a. kan innehålla Ej attesterad, specificerar också vilka användare som ännu inte har attesterat fakturan.

 

Anmärkning kan visa något av följande alternativ beroende på fakturans status.

 • Ej attesterad (och signaturer)

 • Ligger för betalning
 • Faktura spärrad
 • Leverantör spärrad

Betalningsförslag

Innehåll

Betalningsförslag

Internnr

Fakturans internnummer.

Fakturanr

Leverantörens fakturanummer.

Faktdat

Fakturadatum.

Förfdat

Förfallodatum.

Avdrag SEK

Avdrag i SEK.

Att betala SEK

Att betala i SEK.

Vkod

Fakturans valutakod.

Avdrag

Avdrag i valuta.

Att betala

Att betala i valuta.

Utbetalningar

Innehåll

Utbetalningar

Följande utbetalningar har en egen design med samma uppsättning fält.

 • Förskott

 • Kontant
 • Bankgiro
 • Postgiro
 • Utrikes

 • Telebankgiro
 • Telepostgiro

Internnr

Fakturans internnummer.

Fakturanr

Leverantörens fakturanummer.

Bdatum

Betaldatum.

Avdrag SEK

Avdrag i SEK.

Att betala SEK

Att betala i SEK.

Vkod

Fakturans valutakod.

Avdrag

Avdrag i valuta.

Att betala

Att betala i valuta.

Fakturajournal

Innehåll

Fakturajournal

Rad

Bokföringsunderlagets radnummer.

Text

Text från faktura, betalning eller kontots benämning i sammandraget.

Konto

Konto från kontoplan.

R.enhet

Eventuell resultatenhet.

Projekt

Eventuellt projekt.

Sep.deb

Projekt separatdebiteras (J/N).

Specifikation

Specifikation.

Debet

Debetbelopp.

Kredit

Kreditbelopp.

Antal

Eventuellt antal.

Produkter / lager Order / fakturering Kunder / reskontra Projektuppföljning