Attestering och användare

Winbas hjälp

Faktura-attest

Inställningar Leverantörer

Beroende på vad som är angivet i Inställningar Leverantörer med avseende på inställningen Visa enbart inloggad användares fakturor vid attestering och rättigheter för den aktuella användaren, kan innehållet i skärmlistan vid Faktura-attest skilja sig åt.

Om inställningen inte används

Om Visa enbart inloggad användares fakturor vid attestering inte används kommer alla användare med tillgång till rutinen Faktura-attest alltid att se alla fakturor som är föremål för attestering. Användaren kan själv välja att bara visa sina egna fakturor genom att välja alternativet Visa enbart fakturor för användare i statusraden i Faktura-attest.

Om inställningen används

Om inställningen är aktiverad kommer istället den inloggade användaren enbart att ha tillgång till sina fakturor i listan över fakturor. Alternativet Visa enbart fakturor för användare i statusraden i Faktura-attest kommer således att vara valt från början och kan inte väljas bort utan WB-rättigheter. Detta innebär att bara de fakturor som har den signatur för attest som motsvarar den inloggade användarens signatur visas i samband med attestering.

Visa enbart inloggad användares fakturor vid attestering används och användaren har inte WB-rättigheter. Bara de fakturor som ska attesteras av användaren visas.

Om användaren har rättigheter är alternativet Visa enbart fakturor för användare i statusraden från början aktiverat, men kan väljas bort för att även se andras fakturor.

Inställningen innebär också att giltiga signaturer alltid måste användas vid registrering för attestering. Detta innebär alltså att de signaturer som används också ska vara registrerade som en giltig inloggning i Användare och rättigheter.

Attesterad av signatur

Om en användare eller administratör WB-rättigheter attesterar en faktura för en annan person, kommer också den attesterande användarens signatur att registreras på fakturan av spårbarhetsskäl. Kolumnen Attesterad i skärmlistan kan då väljas in för att se vem som sedan har attesterat fakturan. Detta innebär alltså att både uppgifter om vilka som ska attestera, och vilka som har attesterat kan visas i reskontrans vyer.

Fler signaturer för attestering

Fler signaturer för attestering innebär att ytterligare användare kan registreras för attestering. Detta utöver den eventuella huvudperson för attest som normalt föreslås från leverantören. Använd fler signaturer för attestering när det finns ett behov av att koppla in fler än en person som ska attestera en faktura.

I normalfallet föreslås Attest och Signatur för attest när leverantören väljs vid registrering av en ny leverantörsfaktura. I detta läge är det då möjligt att via knappen eller kortkommandot Ctrl+S välja in ytterligare personer för attestering.

Vid sidan av ursprungliga registrerade signaturer för attest visar kolumnen Attesterad i reskontrans skärmlistor vem som har utfört attesteringen av fakturan.

Fakturan på tredje raden ska attesteras av MC, TC och LH. Enbart MC har hittills attesterat, varför fakturans status är Registrerad, men ej attesterad (R).

Signal om attestering

Om en användare finns med i förteckningen över de personer som ska attestera, kan en ges signal i samband med inloggning.