Faktura-attest - Attestering av delbelopp

Winbas hjälp

Faktura-attest
Kontering faktura-attest

Beroende på om inställningen Använd attestkonto är aktiverad i företaget kan attestering av delbelopp för varje användare göras om flera signaturer är uppsatta för attestering av en leverantörsfaktura.

När flera signaturer återfinns på fakturan kan alla användare utan den som attesterar sist göra en sänkning av det attesterade beloppet. Den som attesterar sist attesterar alltid kvarvarande belopp i sin helhet.

I samband med konteringen som sker vid denna typ attestering, kan det föreslagna attesterade beloppet sänkas till det egna beloppet vid t.ex. olika typer av varuinköp. Detta görs genom att första användaren reducerar det föreslagna kostnadsbeloppet till sitt delbelopp. Det bokade beloppet på attestkontot kommer då samtidigt att sänkas till det attesterade delbeloppet.

 

Fakturans föreslagna nettobelopp minskas till det egna beloppet och preliminär motkontering på attestkontot reduceras automatiskt.

Den andra användaren konterar sedan det resterande beloppet, eller anger sitt delbelopp om ytterligare belopp ska bokas av användare uppsatta för attestering.

Delbelopp på flera kostnadskonton

Uppdelning av delbelopp på flera kostnadskonton kan göras genom att först registrera det första delbeloppet (typ K), alltså ersätta föreslaget belopp för attestering. Det tidigare bokade beloppet på attestkontot (typ P) kommer då att sänkas till delbeloppet när transaktionen sparas. Välj Fortsätt registrering i efterföljande dialog för att registrera nästa delbelopp.

 

Av det preliminärbokade attestbeloppet på 1600 har användaren registrerat tre kostnader där summan av dessa har motkonterats.

När sista delbeloppet har registrerats välj Avsluta kontering i dialogen. Attestkontot (P) kommer nu innehålla summan av de kostander (K) som har registrerats, och det resterande beloppet kommer att föreslås när nästa användare ska attestera.