Utskrifter Administration - Leverantörsutskrift

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Skriver ut en komplett lista över registrerade Leverantörer enligt angiven sortering.

Urval och utseende

Begränsa urvalet genom att ange intervall för leverantörsgrupp samt leverantörsnummer. För att välja en specifik grupp eller ett nummer, använd sökregistret med hjälp av tangenterna Alt+Pil-ner i det aktuella fältet.

Utöver standardintervallen kan eget urval göras på valfritt begrepp i leverantörsregistret. Använd det egna urvalet för att ange ett intervall för ett fält som inte är ett standardalternativ.

Uppgifter som skrivs ut från leverantörsregistret baseras på utseendet som tidigare har bestämts i Design av listor och rapporter avseende leverantörsutskrift. Leverantörsutskriften sorteras på kombinationen Grupp och Söknamn om inte antingen Nummer eller Söknamn väljs som alternativ sortering.

Sortering

Välj mellan dessa standardalternativ för sortering av utskriften:

  1. Sortera per Nummer

  2. Sortera per Söknamn

  3. Grupp, Söknamn

Tips

Om man har andra önskemål gällande sortering eller tillfälligt önskar använda fält i utskriften utan att ändra dess design, kan listan skrivas till fil och öppnas med Excel.

Önskas andra urvalsbegrepp än grupp och nummer, kan selektering på valfria kombinerade begrepp utföras från Leverantörer, för att sedan med den gällande designen skrivas ut via direktutskrift.