Selektering till skärmlista

Winbas hjälp

Avsnittet berör selektering som har skett i en rutin utan fast skärmlista, där resultatet visas i överlappande skärmlista.

Berör i Winbas

Kunder

Produkter

Leverantörer

Berör i Säljstöd

Organisationer

Kontakter

Projekt

När selektering har utförts i t.ex. kunder visas resultat i en överlappande skärmlista. Resultat av selekteringen kan sedan skrivas ut eller läggas vid sidan för en genomgång av posterna.

Genom att högerklicka på listan med resultatet av selekteringen visas en snabbmeny med olika alternativ för utskrift. De två längst ner visas om det också finns en bakomliggande rapport för direktutskrift.

Skicka innehåll i skärmlista till Excel

Funktionen skickar resultatet i sin helhet till Microsoft Excel. Innehållet baseras på kolumner visas på skärmen och som tidigare har anpassats i söklistan för den aktuella rutinen. Antal rader som skrivs till Excel är detsamma som det antal poster som har hittas vid selekteringen, vilket framgår i skärmlistans statusrad.

Direktutskrift

Direktutskrift skriver ut resultatet på den skrivare som är vald i design för den aktuella utskriften i Winbas Utskrifter Administration. Kolumnerna vid utskriftstillfället bestäms i detta fall av de kolumner som är valda i själva designen av utskriften.

Rapporter

Istället för att skriva ut själva skärmlistan kan även bakomliggande rapport skrivas ut, och då med det utseende som tidigare har designats för rapporten. Korresponderande inställningar av design av listor och rapporter i Utskrifter Administration för respektive rutin i Winbas.

Kunder

Kundutskrift

Produkter

Produktutskrift

Leverantörer

Leverantörsutskrift

Sida vid sida

Normalt stängs listan efter att ett val har gjorts och vidare bearbetning sker i fönstret för registrering. Önskas vidare bearbetning i den utförda selekteringen, väljs alternativet Sida vid sida som lägger selekteringen som ett permanent skärmobjekt som ligger kvar på skärmen tills det stängs.