Utskrifter Administration - Kundutskrift

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Skriver ut en komplett lista över kunder registrerade i Kunder enligt angiven sortering.

Urval och utseende

Begränsa urvalet genom att ange ett intervall för kundgrupp samt kundnummer. Uppgifter som skrivs ut från kundregistret baseras på utseendet som tidigare har bestämts i Design av listor och rapporter avseende kundutskrift. Kundutskriften sorteras på kombinationen Kundgrupp och Söknamn om inte antingen Nummer eller Söknamn väljs som annan sortering.

Utöver standardintervallen kan eget urval göras på valfritt begrepp i kundregistret. Använd det egna urvalet för att ange ett intervall för ett fält som inte är ett standardalternativ.

Sortering

Välj mellan dessa standardalternativ för sortering av utskriften:

  1. Sortera per Nummer

  2. Sortera per Söknamn

  3. Grupp, Söknamn

Tips

Om man har andra önskemål gällande sortering eller tillfälligt önskar använda fält i utskriften utan att ändra dess design, kan listan med fördel skrivas till fil och öppnas med Excel.

Önskas andra urvalsbegrepp än grupp och nummer, kan selektering på valfria kombinerade begrepp utföras från Kunder, för att sedan med den gällande designen skrivas ut via direktutskrift.