Egna urval

Winbas hjälp

Beskrivning av egna fria urvalsalternativ som används för att ange ett intervall på ett valfritt fält från ett register. Ett eget urvalsalternativ används i kombination med de standardalternativ som finns tillgängliga i respektive fall. Bland alternativen återfinns alla relevanta fält i det aktuella registret som inte finns med bland standardbegreppen.

Använd egna urval vid framställande av t.ex. följande rapporter i Utskrifter Administration.

Kundutskrift

Produktutskrift

Inneliggande order

Försäljningsstatistik

Beställningsförslag

Leveransplanering

Kundetiketter

Leveransbevakning

Detaljstatistik

Kundreskontra

   
 

Produktstatistik

Leverantörsutskrift

Krav / Kontoutdrag

Produkttransaktioner

Inköpsstatistik

 

Produktetiketter

Leverantörsetiketter

   

Leverantörsreskontra

 

Order

 
 

Följe-/plocksedlar

 


 

Knappen Pil-ner till höger om fältets namn indikerar att fältet kan ändras. Klicka på rubriken för att visa befintliga fält.

Ange fält

Ange först vilket fält som urvalet ska gälla för, eller använd det föreslagna fältet. Använd knappen Pil-ner för att ändra till ett annat fält som urvalet ska baseras på.

Då det är många fält i listan och de visas i logisk ordning snarare än alfabetisk ordning, kan man istället för att bläddra i listan - trycka första bokstaven tills det aktuella fältet aktiveras, t.ex. bokstaven P för Projekt.

Intervall

När fältet är valt föreslås standardintervallet som inkluderar alla transaktioner.

 

Ange därefter ett intervall för att begränsa urvalet med hänsyn till det valda fältet. Om fältet är kopplat till ett bakomliggande register, visas även knappar för att kunna söka i detta register. Använd söklista eller sökregister, beroende på vilket fält som har valts, för att ta fram en specifik transaktion i det bakomliggande registret.

Exempel på egna urval i Utskrifter Administration

Kundutskrift ska innehålla alla danska kunder i kundregistret.

  1. Välj utskriften Kundutskrift i kolumnen Kunder / reskontra.

  2. Ange sedan fältet Landskod som fält i det egna urvalet och ange DK i intervallet.

Kundutskriften kommer nu att innehålla samma antal kunder som vid en selektering på samma landskod direkt i kundregistret.


Kundetiketter skrivs ut till alla kunder för utskick inom stockholmsområdet, d.v.s. alla kunder som har ett postnummer som börjar med 1.

  1. Välj utskriften Etiketter i kolumnen Kunder / reskontra.

  2. Ange sedan fältet Postadress som fält i det egna urvalet och sätt intervallet 1 i Fr.o.m. Postadress och 2 i T.o.m. Postadress.


Produktetiketter ska skrivas ut för prismärkning på grundval av en viss produktgrupp och prisändringsdatum.

  1. Välj utskriften Etiketter i kolumnen Produkter / lager.

  2. Ange den aktuella produktgruppen i standardintervallet för grupp med hjälp av sökregistret.

  3. Ange sedan fältet Prisändrdat som fält i det egna urvalet och sätt det aktuella datumet i urvalet.


Produktutskrift ska skrivas ut för en viss alternativ produktgrupp som används organisering av produkterna i webshop för att se vilka produkter som tillhör gruppen.

  1. Välj utskriften Produktutskrift i kolumnen Produkter / lager.

  2. Ange därefter Alt.grupp som det egna urvalsbegreppet och den aktuella gruppen med hjälp av sökregistret.

 


Detaljstatistik kan skrivas på valfria begrepp i kundregistret och produktregistret. Välj t.ex. Projekt för att ta fram statistik på transaktioner med ett visst projekt, eller Fakturakund för statistik på kunder med en eventuell fakturakund.

Egna urval på produkt - Alternativa produktnummer

Alla rapporter med egna urval från produktregistret hanterar också alternativa produktnummer. D.v.s. om alternativnummer väljs som urval, kan man begränsa rapporten att enbart visa produkter som har alternativnummer i intervallet registrerade.

När en rubrik för alternativnummer väljs, som t.ex. EAN, OEM eller annan typ av kod eller märkning, kommer urvalet enbart att gälla produkter med nummer registrerade i intervallet för den definierade rubriken. När en rubrik har valts kan knappen vid fältet användas för att visa en lista över registrerade förekomster i positionen.

 

Till dessa rapporter hör då t.ex. Produktutskrift, Beställningsförslag, Produktstatistik, Produkttransaktioner, Produktetiketter och Detaljstatistik. Rubriker för egna urval för alternativnummer visas i förekommande fall längst ner i listan med möjliga begrepp.