Utskrifter Administration - Produktetiketter

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Utseende

Skriver ut etiketter med uppgifter registrerade i produktregistret, valda vid Design av etiketter för produktetiketter. Det finns en mängd fält att använda på etiketten, som exempelvis olika prisuppgifter eller eventuella Alternativa produktnummer.

Grafik t.ex. i form av bilder på produkter är också möjliga att välja in. Egenskaper för respektive bild i etiketten bestämmer vilken av produktens serier med bilder som ska kopplas vid utskriften. Utöver bilden på själva produkten kan ytterligare bilder utgöra produktens varumärkeslogga, garanti eller energiklassning t.ex. vid utskrift av prisskyltar.

Urval

Begränsa urvalet genom att ange intervall för produktgrupp samt produktnummer.

Utöver standardintervallen kan eget urval göras på valfritt begrepp i produktregistret. Använd det egna urvalet för att ange ett intervall för ett fält som inte är ett standardalternativ.

Sortering

Vid utskrift av produktetiketter sker sortering på kombinationen Produktgrupp och Produktnummer. Om annan sortering önskas kan denna anges i dialogen efter att alternativet Välj etiketter för utskrift har angivits.

Enbart aktiva produkter. Inaktiva produkter kommer att undantas vid utskrift vid utskrift av etiketter som standard. Om etiketter för inaktiva produkter ska skrivas ut avmarkeras alternativet Enbart aktiva produkter.

Välj etiketter för utskrift

Efter att ett urval har gjorts kan alternativet Välj etiketter för utskrift användas för möjlighet att välja bort etiketter från urvalet. Genom att avmarkera eller markera en eller flera produkter i urvalet kan utskriften på detta sätt begränsas ytterligare.

Kopior

Om antal kopior av varje etikett ska vara fler än en, anges antal kopior till det önskade antalet. Kopior avser då kopia av etikett snarare än kopia av sida. Detta innebär att varje etikett kommer att repeteras på sidan med antal kopior.

Om flera kopior av själva sidorna önskas, används istället alternativet Kopior i skrivardialogen. Alternativt kan ett urval, eventuellt även i samband med val av enstaka etiketter skrivas till bildskärm. Från bildskärmen kan därefter en eller flera valfria sidor skrivas ut ett obegränsat antal gånger.

Design

Om flera olika designer används anges numret på den avsedda designen innan design eller utskrift väljs. En etikettutskrift kan ha upp till 99 olika designer och numreras då från position 1 till 99. Standarddesignen är 1 och denna aktiveras alltid om inget annat väljs. Används inte flera designer behöver inte detta alternativ förändras.

Välj design eller hantera etiketter

Som ett komplement till att bläddra fram en känd design genom att ange numret, kan istället knappen Välj design eller hantera etiketter användas. Dialogen kommer då att visa designens namn för att underlätta valet när många olika utseende användes på etiketterna. Utöver att välja en design erbjuder dialogen även möjlighet att kopiera till ny design, ändra namn på design eller ta bort design som inte längre används.

Vid produktetiketter kan en design t.ex. innehålla prisuppgifter och en annan design andra uppgifter som exempelvis EAN-koder.

Typ av utskrift

  1. Vanlig utskrift av etiketter skriver ut produktetiketter enligt standard med registrerade produkter i produktregistret.

  2. Produkter i specialprislista skriver ut produkter registrerade i specialprislistor.

  1. Produkter i kundorder är ett urval för att skriva ut etiketter till produkter som ingår i en försäljningsorder.

  2. Produkter i lager skriver enbart produkter med ett lagersaldo t.ex. efter en prisförändring.

  3. I lager på lagerplats kan användas för att skriva ut etiketter på en viss lagerplats där produktens finns på lager.

  4. Underlag från inleverans skriver ut etiketter baserade på underlag från inleverans för den aktuella användaren.

Produkter i specialprislista

Utskrift av produktetiketter kan även skrivas ut med produkter i en specialprislista som underlag. Funktionen kan användas för märkning efter en kampanjprislista, men även för utskrift av andra specialprislistor. Priset (från specialprislistan) skriv då i fältet Utpris1 i etikettens design.

Produkter i kundorder

Alternativet är till för att välja produkter som ingår i orderns transaktioner. Använd funktionen t.ex. för att skriva ut etiketter mot aktuella order där kunder kanske efterfrågar en viss märkning i leveransen.

Det är möjligt att välja ett fast antal kopior av varje etikett, eller ett antal som baseras på vad som är beställt eller levererat på ordern.

Produkter i lager

Efter att prisuppdateringar har utförts och etiketter ska skrivas ut för prisändrade produkter kan det egna urvalet ställas till Prisändringsdatum för att enbart inkludera de produkter som har förändrats. Om avsikten också är att enbart skriva ut etiketter med produkter som har ett lagersaldo, kan Produkter i lager användas i kombination med urvalet.

Det är möjligt att välja ett fast antal kopior av varje etikett, eller kopior som motsvarar antal i lager för respektive produkt.

I lager på lagerplats

Utskrift av produktetiketter kan även utföras mot ett enskilt lager där produkten har ett lagersaldo. Etiketterna kan då t.ex. användas för att märka produkterna eller till hylletiketter för den geografiska platsen eller annan typ av lagerplats.

Man kan på samma sätt välja ett fast antal kopior av varje etikett, eller antal i lager som förväntas finnas på det aktuella lagret av respektive produkt.

Underlag från inleverans

Vid inställningen Etiketter vid inleverans visas alternativet Etikett i samband med Inleverans. Används detta alternativ skapas underlag för utskrift av etiketter av rader märkta för etikett vid uppdatering av inleveransen.

Underlag per användare. Underlaget är registrerat och skrivs ut per användare, varför användarens signatur även framgår vid alternativet Underlag från inleverans för Signatur.

Antal etiketter som skrivs för varje produkt är baserat på lagerantal, som i sin tur bestäms av det levererade antalet.

Underlaget tas bort efter utskrift. Om alternativet är förkryssat kommer underlaget för etiketterna att tas bort efter utskrift. Borttagningen föregås av en kontrollfråga om etiketterna i underlaget är korrekt utskrivna på skrivaren.

Om problem har uppstått i etikettskrivaren under utskriften, kan man alltså svara nej i dialogen och därmed välja att inte ta bort underlaget från inleverans. Etiketterna kan då skrivas ut igen efter att etikettskrivaren har justerats.

Lagerplats / Batchnummer vid underlag från inleverans

Följande gäller om lagerplatser eller batcher används tillsammans med inställningen Etiketter vid inleverans:

Inleverans. Vid inleverans kommer lagerplats / batchnummer på transaktionen att registreras tillsammans med övriga uppgifter på etiketten, såsom t.ex. antal etiketter per produkt.

Utskrift av etiketter. När underlaget från inleverans väljs för utskrift, kommer den registrerade batchen att skrivas ut på etiketten i fältet Batchnummer.

Lagerplacering. I första hand skrivs Lagerplacering för den lagerplats där inleveransen är registrerad. Om inte placeringar på lagerplats används, skrivs istället produktens lagerplacering.

Noteringar. Om fältet Noteringar finns valt i etikettens design, kommer också tillhörande noteringar att skrivas ut på etiketten. Noteringar har då t.ex. angivits vid inleveransen för lagerplatsen eller batchen med produkten.

Vanlig utskrift. Vid vanlig utskrift av etiketter skrivs i första hand lagerplats registrerad på produkten. I andra hand skrivs standard lagerplats eller eventuell lagerplats angiven för geografisk arbetsgrupp. Noteringar tillhörande den aktuella lagerplatsen kommer då också att skrivas ut om så är valt i designen.


Rättigheter

För att kunna skriva ut produktetiketter krävs rättigheten Statistik i avsnittet Utskrifter Administration - Produkter / lager i Användare och rättigheter.


Etiketter kan även skrivas från söklista ut efter selektering, se avsnittet: