Design av etiketter - Fält

Winbas hjälp

Förteckning över fält som används vid design och utskrift av etiketter.

Fältnamn

Beskrivning

Kundetiketter

Kundetiketter

Namn

Kundens namn.

Referens

Huvudreferens angiven på kunden.

Utdelningsadress

Utdelningsadress.

Postadress

Postnummer och ort.

Besöksadress

Besöksadress.

Telefon

Telefonnummer.

Telefax

Faxnummer.

E-mail

Kundens e-mailadress.

Internet URL

Kundens websida.

Kundnummer

Kundnummer.

Org.nummer

Kundens organisationsnummer.

Fakturakundnr

Eventuellt Fakturakundnummer.

EDI-kundnr

Kundens EDI-kundnummer.

Kundgrupp

Kundgrupp.

Bankgiro

Nummer vid bankgirobetalning.

Postgiro

Nummer vid plusgirobetalning.

Signaltext

Signaltext vid exempelvis kundorder.

Kommentar

Valfri kommentar på kunden.

Bet.villkor

Betalningsvillkor.

Trp.sätt

Transportsätt.

Lev.villkor

Leveransvillkor.

Landskod

Landskod som används vid kundorder.

Valutakod

Valutakod som föreslås vid kundorder.

Språkkod

Språkkod som bl.a. styr utseendet på blanketter vid kundorder.

Ordertyp

Ordertyp som föreslås på ny kundorder.

Momskod

Kundens momskod.

Säljarkod

Den huvudsakliga säljaren på kunden.

Prislista

Kundens ordinarie prislista 1-9.

Specialprisl. 1

Kundunik specialprislista.

Specialprisl. 2

Prioriterad kundunik specialprislista.

Gen. rabatt

Generell rabatt i procent angiven på kunden.

Kreditgräns

Kreditgräns i systemvalutan vid varning om överskriden kreditgräns

Förskott

Förskott som betalats in och automatiskt reduceras när betalningssättet förskott anges vid inbetalning.

Fast lev.adress

Löpnumret för den leveransadress som föreslås automatiskt vid kundorder.

Fraktkundnr

Fraktkundnummer på fraktsedel.

Besöksintervall

Besöksintervall vid Besöksplanering.

Nästa besök

Nästa besök vid Besöksplanering.

Sålt ack.

Sålt i SEK innevarande år.

Sålt f. år

Sålt i SEK föregående år.

Sen. förs.datum

Senaste försäljningsdatum på kunden.

TB ack

Ackumulerat täckningsbidrag innevarande år.

TB f.år

Ackumulerat täckningsbidrag föregående år.

Systemdatum

Systemdatum eller dagens datum om oförändrad.

 

Produktetiketter

Produktetiketter

Nummer

Produktens nummer.

Benämning

Produktens benämning i produktregistret.

Leverantör

Huvudleverantör för produkten.

Lev.artikelnr

Leverantörens artikelnummer.

Grupp

Produktgrupp angiven på produkten.

Placeringsnr

Produktens placeringsnummer.

Inventdat

Inventeringsdatum, sätts automatiskt vid inventering av produkten.

Inlevdat

Datum för senaste inleverans.

Bestpunkt

Beställningspunkt vid Beställningsförslag.

Max lagerant

Max lagerantal eller Leverantörens förpackningsantal.

Inköpsfaktor

Omräkningsfaktor vid inköp.

Försäljfaktor

Omräkningsfaktor vid försäljning.

Inköpsenhet

Enhet vid inköp.

Försäljenhet

Enhet vid försäljning.

Inpris

Produktens inpris.

Inpris %

Rabatt i %.

Vägt inpris

Vägt inpris.

Utpris 1

Prislista 1.

Utpris 2

Prislista 2.

Utpris 3

Prislista 3.

Utpris 4

Prislista 4.

Utpris 5

Prislista 5.

Utpris 6

Prislista 6.

Utpris 7

Prislista 7.

Utpris 8

Prislista 8.

Utpris 9

Prislista 9.

Senaste försdat

Senaste försäljningsdatum.

Prisändrdat

Senaste prisändringsdatum.

Lagerplacering

Produktens placering på lagret.

Signaltext förs

Signaltext vid beställning.

Signaltext best

Signaltext vid försäljning.

Lagersaldo

Lagersaldo.

Valutakod

Valuta med avseende på inpris.

Beställning

Kommentar vid beställning.

Försäljning

Kommentar vid försäljning.

Kommentar

Allmän kommentar på produkten.

Alt.prodnr 1

Alternativt produktnummer registrerat på produkten.

Alt.prodnr 2

Alternativt produktnummer registrerat på produkten.

Alt.prodnr 3

Alternativt produktnummer registrerat på produkten.

Alt.prodnr 4

Alternativt produktnummer registrerat på produkten.

Alt.prodnr 5

Alternativt produktnummer registrerat på produkten.

Alt.prodnr 6

Alternativt produktnummer registrerat på produkten.

Alt.prodnr 7

Alternativt produktnummer registrerat på produkten.

Alt.prodnr 8

Alternativt produktnummer registrerat på produkten.

Alt.prodnr 9

Alternativt produktnummer registrerat på produkten.

Alt.prodnr 10

Alternativt produktnummer registrerat på produkten.

Blankettext

Blankettext från produkten till blankett.

Lagerplats

Lagerplats på den enskilda produkten används vid registrering i de fall lagerplats inte har angivits.

Prisgrupp

Eventuell prisgrupp.

Vikt

Produktens vikt.

Volym

Produktens volym.

Systemdatum

Skriver systemdatum eller dagens datum om inget annat har angivits.

Produktbild

Skriver ut en bild som har angivits på produkten. Via Egenskaper för Produktbild anges t.ex. vilken av produktens bilder som ska användas.

Utl.benämning

Produktens benämning i ett annat språk registrerat i Produkter - Utländsk benämning. Välj språk i fältets Egenskaper.

Utl.best.kommentar

Produktens beställningskommentar i ett annat språk registrerat i Produkter - Utländsk benämning. Välj språk i fältets Egenskaper.

Utl.förs.kommentar

Produktens försäljningskommentar i ett annat språk registrerat i Produkter - Utländsk benämning. Välj språk i fältets Egenskaper.

Utl.best.enh

Produktens enhet vid beställning i ett annat språk registrerat i Produkter - Utländsk benämning. Välj språk i fältets Egenskaper.

Utl.förs.enh

Produktens enhet vid försäljning i ett annat språk registrerat i Produkter - Utländsk benämning. Välj språk i fältets Egenskaper.

Orderantal

Totalt orderantal på produkten.

Disponibelt

Disponibelt antal, skillnaden mellan lagersaldo och orderantal.

Best.antal

Totalt beställt antal på produkten.

Offererat

Totalt offererat antal på produkten.

Noteringar

Noteringar på lagerplatser / batcher gjorda på produktkortet eller i samband med inleverans av produkten.

Enh.text

Text vid Enhetsantal.

Enh.Rub1

Rubrik 1 vid Enhetsantal.

Enh.Rub2

Rubrik 2 vid Enhetsantal.

Enh.Rub3

Rubrik 3 vid Enhetsantal.

Enh.värde1

Antal 1 vid Enhetsantal.

Enh.värde2

Antal 2 vid Enhetsantal.

Enh.värde3

Antal 3 vid Enhetsantal.

Utl.Enh.text

Produktens Text vid Enhetsantal i ett annat språk registrerat i Produkter - Utländska benämningar. Välj språk i fältets Egenskaper.

Utl.Enh.Rub1

Produktens Rubrik 1 vid Enhetsantal i ett annat språk registrerat som utländsk benämning. Välj språk i fältets Egenskaper.

Utl.Enh.Rub2

Produktens Rubrik 2 vid Enhetsantal i ett annat språk registrerat som utländsk benämning. Välj språk i fältets Egenskaper.

Utl.Enh.Rub3

Produktens Rubrik 3 vid Enhetsantal i ett annat språk registrerat som utländsk benämning. Välj språk i fältets Egenskaper.

Variantprodukt

Huvudprodukt för varianter som t.ex. först visas på webben innan annan variant har valts.

Variant 1

Variant av produkten såsom färg eller storlek i position 1.

Variant 2

Variant av produkten såsom färg eller storlek i position 2.

Variant 3

Variant av produkten såsom färg eller storlek i position 3.

Variant 4

Variant av produkten såsom färg eller storlek i position 4.

Variant 5

Variant av produkten såsom färg eller storlek i position 5.

Variant 6

Variant av produkten såsom färg eller storlek i position 6.

Variant 7

Variant av produkten såsom färg eller storlek i position 7.

Variant 8

Variant av produkten såsom färg eller storlek i position 8.

Variant 9

Variant av produkten såsom färg eller storlek i position 9.

Variant 10

Variant av produkten såsom färg eller storlek i position 10.

 

Leverantörsetiketter

Leverantörsetiketter

Namn

Leverantörens namn i leverantörsregister.

Referens

Huvudreferens angiven på leverantören.

Utdelningsadress

Utdelningsadress.

Postadress

Postnummer och ort.

Besöksadress

Besöksadress.

Telefon

Telefonnummer.

Telefax

Faxnummer.

E-mail

Leverantörens e-mailadress.

Internet URL

Leverantörens websida.

Lev.nummer

Leverantörsnummer.

Org.nummer

Leverantörens organisationsnummer.

Kundnummer

Företagets kundnummer hos leverantören.

EDI-kundnr

Leverantörens EDI-kundnummer.

Lev.grupp

Leverantörsgrupp.

Bankgiro

Nummer vid bankgirobetalning.

Postgiro

Nummer vid plusgirobetalning.

Signaltext

Signaltext vid Beställning.

Kommentar

Valfri kommentar på leverantören.

Bet.villkor

Betalningsvillkor som föreslås vid beställning till leverantör.

Trp.sätt

Transportsätt som föreslås vid beställning till leverantör.

Lev.villkor

Leveransvillkor som föreslås vid beställning till leverantör.

Landskod

Landskod som används vid beställning till leverantör.

Valutakod

Valutakod som föreslås vid beställning till leverantör.

Språkkod

Språkkod som bl.a. styr utseendet på blanketter vid beställning till leverantör.

Förskott

Eventuellt förskott till leverantören som reduceras automatiskt vid betalningssätt förskott.

Köpt ack.

Köpt i SEK innevarande år.

Köpt f. år

Köpt i SEK föregående år.

Sen. köpdatum

Senaste köpdatum hos leverantören.

Systemdatum

Systemdatum eller dagens datum om oförändrad.