Kunder - Leveransadresser

Winbas hjälp

Översikt Kunder

Har kunden en eller flera leveransadresser kan dessa registreras här. Vid registrering av offert och order / faktura kan man sedan välja bland de registrerade leveransadresserna i sökregistret efter att den aktuella kunden har valts.

Löpnummer

Ett löpnummer mellan ett och 9999 föreslås eller ändras manuellt för respektive leveransadress på kunden. Vid registrering föreslås nästa löpnummer som är leveransadressens identitet vid angivande av fast leveransadress på kunden. För att ta fram en befintlig leveransadress kan löpnumret anges, eller den registrerade raden väljas i listan.

Referens

Välj en befintlig referens bland kundens registrerade referenser från listan via knappen pil-ner, eller ange eventuell annan referens för leveransadressen. Denna referens kan sedan skrivas ut på blanketter via fältet Leverans referens.

Telefon och e-mail

Kontaktinformation med telefonnummer och mailadress är också möjliga uppgifter för registrering på kundens leveransadresser. Använd fälten vid behov av att telefonnummer och mailadress finns till mottagaren av leveransen när ordern skickas.

Leveransinformation

En kommentar för information om leveransen. Informationen kan t.ex. bestå av uppgifter såsom portkod, beskrivningar eller annan typ av förklarande anmärkning.

Fältet kan användas vid behov av ytterligare information om mottagaren av leveransen när ordern skickas. Om uppgiften inte syns i fönstret, öka fönstrets storlek i höjdled.

Liksom med övriga uppgifter kan också kolumnen Information väljas in i skärmlistan med registrerade adresser på kunden för en bättre överblick.

Fast leveransadress

Fast leveransadress. Genom att kryssa för Fast leveransadress på en rad kommer denna leveransadress att användas vid registrering av exempelvis Order / faktura.

Kunder. Det är även möjligt att på kunden under fliken <F3 Övrigt> ange det aktuella löpnumret för den fasta leveransadressen.

Leveransadress föreslås. Vanligtvis anges den leveransadress som är mest förekommande som Fast leveransadress. Denna leveransadress föreslås då t.ex. när en ny offert eller order registreras på den aktuella kunden.

Fakturaadress / leveransadress

I de fall där leveransadresser ofta är samma, eller liknande kundens vanliga fakturaadress kan följande funktioner användas. Funktionerna förenklar även för t.ex. grossist / handel som levererar till många olika leveransadresser per kund - och aktivt alltid väljer leveransadress vid försäljning, även i de fall den är samma som fakturaadressen.

Registrera Leveransadress automatiskt vid ny kund är en inställning som innebär att namn och adressuppgifter på kunden automatiskt kopieras till Leveransadresser när en ny kund registreras.
Leveransadressen kommer även att sättas som Fast leveransadress på kunden vilket innebär att den också automatiskt kommer att föreslås då t.ex. när en ny offert eller order registreras på den nya kunden. Om inställningen aktiveras krävs då att även att någon adressuppgift har registrerats på kunden för att en ny leveransadress ska kunna skapas. Vid behov kan man eventuellt gå in i efterhand och göra justeringar om utdelningsadressen är box eller liknande.

Kopiera uppgifter från kund är ett komplement till inställningen ovan som kan användas för att manuellt kopiera fakturaadressen när kunden initialt har registrerats utan adressuppgifter eller tidigare har saknat leveransadress.

Funktionen innebär att namn och adressuppgifter från kunden enkelt kan kopieras in vid registrering av leveransadress, eventuellt justeras, och därefter sparas som en leveransadress.

Specifik fakturaadress

Fakturaadress. En adressuppgift kan också märkas som Fakturaadress. Detta innebär att adressen kommer att skrivas ut på fakturablanketten istället för kundens ordinarie adress på kundkortet. Registrera en specifik fakturaadress t.ex. när kundens fakturor skickas till en inskanningscentral för vidare distribution.

Kolumnen Fakturaadress kan då också väljas in i fönstrets skärmlista för att lätta kunna se vilken adress som är kundens fakturaadress.

Alternativet Fakturaadress kan inaktiveras om funktionen inte används i Inställningar för kunder.

Leveransadress på order

Normalt föreslås en eventuell fast leveransadress när kunden väljs in på ordern. Därefter kan en annan leveransadress registrerad på kunden väljas från listan via pil-ner. Detta gäller t.ex. kundorder i Order / faktura eller i en kassasituation.

En Leveransadress kan också registreras eller förändras direkt från kundordern, för ytterligare information se avsnittet:

Företagets egna leveransadresser

Genom att högerklicka på listan med leveransadresser kan också företagets egna leveransadresser visas i listan. Företagets leveransadresser används annars normalt i samband med beställning.

Funktionen kan t.ex. användas när företaget har ett antal olika butiker samt ett centralt lager. När en säljare i en butik registrerar en order på en kund har man då möjligheten att välja en leveransadress som är den egna butikens adress. Listan visar då samtliga egna butikers adresser, t.ex. när kunden vill hämta ut varorna i en av de andra butikerna.


Se även: