Referenser på kund och leverantör

Winbas hjälp

Kunder - Huvud

Leverantörer - Huvud

 

Skärmlista

Genom att trycka på knappen Fler referenser bredvid huvudreferensen eller använda tangenterna alt+pil-ner i huvudreferensen på en kund eller leverantör, ges möjlighet att registrera och använda ett obegränsat ytterligare antal referenser.

Genom att anpassa skärmlistan med referenser kan befintliga uppgifter rörande referensen, samt om referensen är huvudreferens visas direkt i skärmlistan för bättre överblick.

Huvudreferens

Genom att välja en huvudreferens sätts denna referens på den aktuella kunden eller leverantören och visas därmed t.ex. i kundfönstret när kunden har valts utan att referenser behöver öppnas.

Huvudreferensen användes när referens hämtas från kunden eller leverantören, t.ex. som förslag på referens i samband med Order / faktura eller referens vid Räntefakturering.

Ändring av huvudreferens

Via huvudreferensen skapas en länk mellan t.ex. en kund och den aktuella referensen vilket innebär att om kundens referens ändras i kundfönstret, ändras även namnet i referenser och vice versa. Förändring av huvudreferens kan alltså ske både i Kunder / Leverantörer, samt vid registrering av referenser.

Namn

Namnet på huvudreferensen motsvarar det namn som står som referens på själva kundkortet. Namn på referensen visas när den väljs som t.ex. Er referens på en kundorder eller leverantörsbeställning.

Titel

För att lättare kunna välja en titel vid registrering av ny referens kan titel väljas från en lista med knappen pil-ner. Listan kommer då att visa de titlar som tidigare har använts på andra referenser i tidigare registrerade kunder och leverantörer, vilket underlättar enhetlig registrering.

Telefonnummer

Ange kontaktens olika telefonnummer som eventuellt även också kan användas för automatiskt uppringning från datorn.

E-mail

E-mail på referensen avser kontaktens individuella e-mailadress. Genom att använda olika adresser till referenser och på själva kunden kan man styra olika blanketter som skickas vid e-mailavisering. Klicka på brevsymbolen till höger för att starta t.ex. Microsoft Outlook eller annat e-mailprogram är inställt som standard med den registrerade adressen i adressfältet.

Referenskod

Referenskod utgör normalt ett fast beställarnummer från personen som har gjort beställningen. Använd referenskoden när det beställande företaget begär en fast kod eller märkning som är samma vid varje tillfälle. För t.ex. kommuner kan begreppet handla om någon typ av referensnummer eller kostnadsställe.

Märkningen kan väljas ut på samtliga blanketter tillsammans med övriga uppgifter om referensen.

E-lösenord på kundreferens

I många fall önskas ett personligt lösenord i handeln med kunden, i dessa fall kan lösenord anges på en eller flera av kundens referenser. När t.ex. referensen hos kunden slutar kan referensen (och lösenordet) sedan tas bort. Eventuell webshop eller liknande som använder lösenorden och bestämmer reglerna för hur själva kundens E-lösenord ska användas i kombination med E-lösenord på kundens olika referenser.

På samma sätt som på kundkortet är lösenordet maskat på skärmen om inte rättigheten Ändringar Kunder är angiven.

E-lösenord är inte tillgängligt när inte ändringar görs.

Kommentar

Kommentar innebär en obegränsad anteckningsmöjlighet kopplad mot varje referensperson på kunden eller leverantören. Om kommentaren inte visas under övriga uppgifter, öka fönstrets storlek i höjdled.

Lägg tidstämpel till kommentar. Via knappen Lägg tidstämpel till kommentar läggs automatiskt en ny rad i kommentaren med datum, tid och användarens signatur. När knappen har valts kommer markören också att ställa sig efter stämpeln och komplettering av kommentaren kan påbörjas.

Förändringsdatum

På samma sätt som på själva kunden är det också möjligt att se referensernas individuella förändringsdatum och tid genom att anpassa kolumner i skärmlistan. Använd informationen t.ex. för att avgöra hur gamla uppgifterna är som finns registrerade på respektive referens.

Registrering i t.ex. Order / faktura och Beställning

Vid registrering föreslås huvudreferensen beroende på inställningar och övriga referenser på kund eller leverantör kan nås via pil-ner vid t.ex. registrering av Order / faktura eller Beställning. Den angivna referensen kommer sedan att användas i samband med utskrift av de berörda blanketterna.

Lägg till eller ändra uppgifter på referens

När ordern skrivs och kundens referensperson anges finns möjlighet att direkt spara en ny referens på kunden, eller ändra uppgifter på befintlig referens via knappen från orderfönstret. Uppgifter som läggs till eller förändras kan då t.ex. handla om referensens telefon, mobil eller e-postadress.

Om en ny referens har angivits på ordern kommer fönstret Referenser att öppnas med angivet namn för ytterligare komplettering av uppgifter som därefter sparas. Om en befintlig referens har valts, kommer Referenser istället att öppnas med den angivna referensen för eventuella förändringar.

Funktionen återfinns även i samband med Offertregistrering och Serviceorder samt vid Beställning och gäller då referenser på leverantören.

Winbas säljstöd

Vid användande av Winbas Säljstöd utgör referenser på kunder och leverantörer normalt Kontakter i Säljstöd.

Kontaktregistret kan då uppdateras med referenser till kunder och leverantörer från Winbas olika registrerade företag antingen automatiskt, eller vid valfritt tillfälle via överföring. Övriga kontakter som inte finns i Winbas företag, t.ex. privata kontakter registreras direkt i säljstödsystemet.

Man kan där även komplettera kontaktregistret med fler referenser och dela upp kontakterna i olika aktiviteter eller intressegrupper. I Säljstöd sköts även dokumenthanteringen mot kontakterna i de olika företagen registrerade i Winbas.