Beställning - Företagets leveransadresser

Winbas hjälp

Beställning

Om företaget har flera leveransadresser kan dessa registreras i Företagets leveransadresser. Vid registrering av Beställning kan man sedan välja bland de registrerade leveransadresserna i sökregistret och på så sätt få den korrekta leveransadressen.

Löpnummer

Ett löpnummer mellan ett och 999 anges för respektive leveransadress på företaget och vid registrering föreslås nästa lediga löpnummer. För att ta fram en befintlig leveransadress kan löpnumret anges, eller posten väljas i listan.

Referens

Välj en befintlig referens bland registrerade användare i systemet från listan via knappen pil-ner, eller ange eventuell annan referens för leveransadressen. Denna referens kan sedan skrivas ut på beställningsblanketten via fältet Leverans referens.

Telefon och e-mail

Kontaktinformation med telefonnummer och mailadress är också möjliga uppgifter för registrering på företagets leveransadresser. Använd fälten vid behov av att telefonnummer och mailadress finns till mottagaren av leveransen.

Leveransinformation

En kommentar för information om leveransen. Informationen kan t.ex. bestå av uppgifter såsom portkod, beskrivningar eller annan typ av förklarande anmärkning.

Fältet kan användas vid behov av ytterligare information om mottagaren av leveransen när beställningen skickas. Om uppgiften inte syns i fönstret, öka fönstrets storlek i höjdled.

Fast leveransadress

Genom att kryssa för Fast leveransadress på en rad kommer denna leveransadress att föreslås vid registrering av Beställning. Vanligtvis anges den leveransadress som är mest förekommande som Fast leveransadress, förslaget går att ändra i efterhand på den enskilda beställningen.

Fast leveransadress vid beställningsunderlag

Om en fast leveransadress är angiven, kommer denna leveransadress att sättas på beställningar som skapas från Beställningsunderlag, förutsatt att de ingående transaktionerna inte är markerade med Direktleverans.

Arbetsgrupper

Genom att tilldela en arbetsgrupp löpnumret till en registrerad leveransadress, kommer denna adress föreslås istället för fast leveransadress vid registrering av beställning. På detta sätt kan registrering av beställningar underlättas för användare på olika geografiska platser.


Se även information om alternativet Skriv oss som leveransadress på blankett om ingen, som skriver adressuppgifterna på beställningsblankett om ingen annan leveransadress finns registrerad på beställning.