Utskrifter Administration - Leverantörsetiketter

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Skriver ut etiketter med uppgifter registrerade i Leverantörer sorterade enligt söknamn eller postadress.

Urval och utseende

Begränsa urvalet genom att ange intervall för Leverantörsgrupp samt nummer. Uppgifter som skrivs ut på etiketterna från leverantörsregistret baseras på utseendet som tidigare har bestämts i Design av etiketter med avseende på leverantörsetiketter. Invalda adressuppgifter designas in på etiketten i förhållande till det utseende som har bestämts för etikettarket, med t.ex. antal i höjd och bredd.

Utöver standardintervallen kan eget urval göras på valfritt begrepp i leverantörsregistret. Använd det egna urvalet för att ange ett intervall för ett fält som inte är ett standardalternativ.

Sortering

Sortering kan anges till antingen Söknamn eller Postadress. Om annan sortering önskas kan denna anges i dialogen efter att alternativet Välj etiketter för utskrift har angivits.

Välj etiketter för utskrift

Efter att ett urval har gjorts kan alternativet Välj etiketter för utskrift användas för möjlighet att välja bort etiketter från urvalet. Genom att avmarkera eller markera en eller flera leverantörer i urvalet kan utskriften på detta sätt begränsas ytterligare.

Kopior

Om antal kopior av varje etikett ska vara fler än en, anges antal kopior till det önskade antalet. Kopior avser då kopia av etikett snarare än kopia av sida. Detta innebär att varje etikett kommer att repeteras på sidan med antal kopior.

Om flera kopior av själva sidorna önskas, används istället alternativet Kopior i skrivardialogen. Alternativt kan ett urval, eventuellt även i samband med val av enstaka etiketter skrivas till bildskärm. Från bildskärmen kan därefter en eller flera valfria sidor skrivas ut ett obegränsat antal gånger.

Design

Om flera olika designer används anges numret på den avsedda designen innan design eller utskrift väljs. En etikettutskrift kan ha upp till 99 olika designer och numreras då från position 1 till 99. Standarddesignen är 1 och denna aktiveras alltid om inget annat väljs. Används inte flera designer behöver inte detta alternativ förändras.

Välj design eller hantera etiketter

Som ett komplement till att bläddra fram en känd design genom att ange numret, kan istället knappen Välj design eller hantera etiketter användas. Dialogen kommer då att visa designens namn för att underlätta valet när många olika utseende användes på etiketterna. Utöver att välja en design erbjuder dialogen även möjlighet att kopiera till ny design, ändra namn på design eller ta bort design som inte längre används.

Vid utskrift av leverantörsetiketter kan exempelvis olika design för olika skrivare och ark användas, ena designen kan t.ex. ha formatet 3 x 8 och andra designen kan ha formatet 2 x 6.

Alternativ hantering

Utöver funktionen för utskrift av kundetiketter i Utskrifter Administration kan även olika typer av kopplade utskrifter till Microsoft Word användas. Man kan exempelvis i Winbas Säljstöd forma olika grupperingar eller aktiviteter av kunder och leverantörer och på detta sätt automatisera olika typer av utskick till bestämda grupper.


Etiketter kan även skrivas från söklista ut efter selektering, se avsnittet: