Prisgrupper

Winbas hjälp

I Prisgrupper läggs prisgrupper för att kunna separera olika typer av produkter med avseende på försäljningspris. Prisgrupp anges sedan på produkten vid registrering av produkter, och används för rabatter per grupp i specialprislista.

Att välja in och börja använda Prisgrupper

Rättigheten Grundregister i Användare och rättigheter styr om Prisgrupper finns tillgänglig för den inloggade användaren. Användaren kan sedan ha funktionen invald i sin knapprad eller på Winbas skrivbord.

Administrationens huvudmeny

Vid Nytt företag ligger Prisgrupper med i Administrationens huvudmeny på baksidan, F3 - Övrigt i avsnittet Grundregister.

I ett befintligt företag med anpassade menyalternativ, eller efter uppgradering av ett befintligt företag används Anpassa menyalternativ för att välja in Prisgrupper.

Alternativt kan funktionen Återställ till standard användas i Anpassa menyalternativ för att få Winbas standardutseende på huvudmenyn.

Figuren visar vilka produkter som ingår i en prisgrupp när man har valt knapplistan till vänster i skärmlistan.

Inställningar Produkter

Följande inställningar kan därefter göras av administratören med avseende på prisgrupper i Inställningar för produkter:

Förslag vid ny produkt

I Inställningar Produkter - Förslag vid ny produkt finns möjlighet att ange vilken prisgrupp som ska användas på nya produkter om inget annat anges.

Huvudinställningar

Genom att aktivera inställningen Använd prisgrupp i inställningar för produkter kommer prissättning att styras till prisgrupp, snarare än standardinställningen produktgrupp, som också kan användas för att separera produkterna med avseende på pris. Om inställningen aktiveras till prisgrupp, kommer produktgrupp att fungera mer som bokföringsgrupp och inte vara inblandad vid själva prissättningen.

Använd produktgrupp är standard och innebär att priser grupperas via produktgrupper.

Använd prisgrupp betyder istället att priser hanteras med separat grupptillhörighet i prisgrupper.

Notera att efter denna inställning kommer istället Prisgrupper att användas och underhållas i t.ex. Specialprislistor, och produktgruppen är inte längre inblandad.

Ta bort prisgrupp

Välj knappen F9 - Ta bort för att ta bort en aktiverad prisgrupp.

Specialprislistor

Om prisgrupper används och prisgruppen ingår i en specialprislista kommer en varning visas om att ta bort gruppen från specialprislistor. Om gruppen inte tas bort ur specialprislistor kan inte gruppen tas bort.

Transaktioner i specialprislistor där prisgruppen ingår kan tas fram direkt ifrån fönstrets statusrad.

När gruppen har valts visas antal specialprislistor där den ingår. Genom att sedan välja knappen Specialprislistor listas de registrerade rabatterna. Via dialogen är det sedan möjligt att ändra, ta bort eller lägga till rabatter på gruppen.


Se även: