Dialogen Ta bort post

Winbas hjälp

Ta bort en eller flera poster

Att ta bort en post

För att kunna ta bort en post, måste denna vara aktiv på skärmen. I allmänhet har posten ett unikt nummer eller radbegrepp som visas på skärmen. Det finns i princip två sätt att välja en post, för att sedan kunna ta bort den ur registret:

Ange rad

Ange det unika numret eller raden för den aktuella posten och tryck enter. Posten visas då på skärmen och markeras i skärmlistan om den finns registrerad.

Skärmlistan

Välj posten genom att markera den i skärmlistan. Posten visas då på skärmen och kan väljas för borttagning.

F9 - Ta bort

Efter att posten har aktiverats väljs knappen F9 - Ta bort. Den efterföljande dialogen bekräftar att den aktuella posten ska tas bort.

Varning

Efter att posten har tagits bort går inte åtgärden att ångra. Posten är då raderad ur registret och måste då registreras på nytt för att åter kunna användas.

I vissa sammanhang krävs även att vissa villkor uppfylls för att ha tillåtelse att ta bort en post i det enskilda fallet. Ett exempel är t.ex. i Kontoplan, där enbart ej använda konton får tas bort.