Funktionstangenter

Winbas hjälp

Med funktionstangent <F1> kommer man direkt till hjälpavsnittet för den aktuella rutinen man befinner sig i.

Vissa fönster är uppdelade på flikar, som exempelvis <F2 Huvud> och <F3 Övrigt> i Administrationens huvudmeny där uppgifterna kan vara så många att de inte får plats på en sida.


Nedan ges en kort beskrivning av vilka funktionstangenter som används i Winbas

Visar hjälp för det aktuella avsnittet.


Flik till huvuduppgifter i innevarande rutin eller fönster.


Flik till övriga uppgifter i samma fönster.


Knapp som öppnar annat fönster med relaterade uppgifter till innevarande rutin.

WinBas00000110.gif

-""-


-""-


Sparar en ny post eller ändring av en befintlig post.


Avbryter pågående registrering och tömmer skärmen.


Tar bort en befintlig aktiverad post eller i vissa fall flera poster.


Utför selektering på valfria kombinerade sökbegrepp.


Återställer fast skärmlista efter selektering och avbryter pågående registrering.


Stänger aktuellt fönster och avslutar rutinen.

Se även: