Funktionstangenter

Winbas hjälp

Med funktionstangent <F1> kommer man direkt till hjälpavsnittet för den aktuella rutinen man befinner sig i.

Vissa fönster är uppdelade på flikar, som exempelvis <F2 Huvud> och <F3 Övrigt> i Administrationens huvudmeny där uppgifterna kan vara så många att de inte får plats på en sida.


Nedan ges en kort beskrivning av vilka funktionstangenter som används i Winbas

 

Visar hjälp för det aktuella avsnittet.


 

Flik till huvuduppgifter i innevarande rutin eller fönster.


 

Flik till övriga uppgifter i samma fönster.


 

Knapp som öppnar annat fönster med relaterade uppgifter till innevarande rutin.

WinBas00000110.gif
 

-""-


 

-""-


 

Sparar en ny post eller ändring av en befintlig post.


 

Avbryter pågående registrering och tömmer skärmen.


 

Tar bort en befintlig aktiverad post eller i vissa fall flera poster.


 

Utför selektering på valfria kombinerade sökbegrepp.


 

Återställer fast skärmlista efter selektering och avbryter pågående registrering.


 

Stänger aktuellt fönster och avslutar rutinen.

Se även: