Vanliga tangenter

Winbas hjälp

 

Översikt över vanliga tangenter som används vid den löpande registreringen och i dialoger vid användning av Winbas.

Tangent

Användning

 

Tab används för att gå till nästa textfält, kryssruta eller knapp i registreringsordningen.

+

Shift + Tab används för att gå till föregående textfält, kryssruta eller knapp i registreringsordningen.

 

Enter används också för att gå till nästa fält i registreringsordningen, förutsatt att så är inställt i Systeminställningar.

+

Shift + Enter används för att gå till föregående fält i registreringsordningen, förutsatt att så är inställt i Systeminställningar.

+

Ctrl + Enter innebär radbrytning vid registrering i fält som kan innehålla flera rader, exempelvis kommentar.

+ Tecken

Alt i kombination med ett tecken som är understruket i en ledtext, aktiverar inmatning i ett fält, eller väljer i en kryssruta. Exempelvis Alt+ K, aktiverar Kundnummer.

+

Alt + Pil ner öppnar en söklista eller sökregister vid ett inmatningsfält.

+

Alt + Pil höger aktiverar funktionen Sista använda post.

+

Alt + L aktiverar alltid en skärmlista vid registrering i olika fönster.

 

Applikations-meny som normalt finns till vänster om den högra Ctrl-tangenten kan användas för att öppna alternativen i en skärmlista utan att använda höger musknapp.

 

Escape motsvarar Avbryt i dialoger. Tangenten har i regel samma funktion som funktionstangenten F8 - Avbryt i Winbas.

Dolda understrukna bokstäver

Notera att i Windows XP, Vista samt Windows 7 kan understrukna ledtexter för snabbkommandon i menyer och kryssrutor från början vara osynliga beroende på inställning i de olika operativsystemen. Nedan visas hur man aktiverar inställningen för att lättare kunna se snabbtangenten:

Windows 2000 och Windows XP

I Windows 2000 och även Windows XP heter inställningen Dölj understrukna bokstäver för tangentbordsnavigering tills Alt-tangenten trycks ned. Inställningen återfinns under Inställningar Bildskärm - Utseende - Effekter och bör väljas bort för att enklare kunna se vilka tangenter som kan användas.

Windows Vista, Windows 7 och Windows 8

I Windows Vista, Windows 7 samt Windows 8 har man valt att flytta denna inställning till Ease of Access center där den istället får markeras till påslagen. I engelsk version görs följande inställning:

 

Högerklicka på skrivbordet och välj Personalize.
Längs ner i vänstra hörnet väljs Ease of Access.
Välj sedan länken Make the Keyboard easier to use.

 

I avsnittet Make it easier to use Keyboard shortcuts, kryssa för: Underline Keyboard shortcuts and access keys.

I svensk version översätts dessa alternativ med:

  1. Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.

  2. Längs ner i vänstra hörnet väljs Hjälpmedel.

  3. Välj sedan länken Gör tangentbordet mer lättanvänt.

  4. Kryssa för: Markera kortkommandon och snabbtangenter med understreck.


Se även: