Senaste använda poster

Winbas hjälp

Funktionen berör registrering av Kunder / Produkter / Leverantörer i Winbas, samt Winbas Säljstöd. Funktionen kan även användas för att ta fram senast använda Offert / Order / Serviceorder och Beställning samt även Projekt i olika sammanhang där dessa används.


Funktionens syfte

Syftet med funktionaliteten är att efter en urvalsprocess i ett huvudfönster, t.ex. i samband med en selektering eller annan typ av sökning eller nyregistrering av en post, därefter snabbt kunna hitta denna post.

I t.ex. registreringrutinerna Offert / Order / Serviceorder / Beställning / Inleverans samt Transaktioner för dessa återfinns funktionen för att kunna välja de sista registrerade eller de använda posterna.

Funktionen visar de poster som har valts t.ex. i samband med en selektering i Produkter eller Kunder. Den sista valda eller sparade posten visas först i en lista över använda poster.

Senaste använda produkter.

 

 

Senaste använda projekt.

Tillgänglighet

Att funktion är tillgänglig indikeras med symbolen Pil-höger vid ett fält där nummer, t.ex. kundnummer ska anges.

Funktionen kan nås dels genom att klicka på symbolen eller att välja tangentkombinationen <Alt+Pil-höger> i själva fältet.

+

När funktionen har aktiverats visas en snabbmeny med de sista aktuella posterna i prioritetsordning där den senast använda visas först. Längst ner i snabbmenyn visas genväg till aktuellt huvudfönster, vilket då kan vara Kunder, Produkter, Leverantör eller Projekt beroende på i vilken rutin funktionen aktiveras där t.ex. en selektering kan göras.

I huvudfönster när en post tagits fram efter t.ex. selektering visas genväg tillbaka till sist använda berörda rutin som är igång t.ex. offerthuvud vid val av kund och där visas således även själva posten.

Exempel 1 - Selektering

 1. Stå t.ex. i Offertregistrering och fliken Huvud.

 2. Använd genvägen till Kund.
 3. Selektera.
 4. Efter selektering välj alternativet Sida vid Sida.
 5. Använd genvägen från Kunder till Offertregistrering.
 6. Aktivera en eller flera poster i läget Sida vid Sida.
 7. Dessa finns nu tillgängliga i Offertregistrering.

Exempel 2 - Nyregistrering

 1. Stå t.ex. i Offertregistrering (huvud).

 2. Använd genvägen till Kund.
 3. Registrera en ny kund.
 4. Använd genvägen från Kund till Offertregistrering.
 5. Kunden finns nu tillgänglig i Offertregistrering.

Funktionen inaktiveras när en post inte får väljas t.ex. när en tidigare registrerad offert eller order visas på skärmen.

I huvudfönster som t.ex. Kunder kan även funktionen användas för att snabbt komma tillbaka till en nyligen sparad post, exempelvis efter nyuppläggning.

"Mina senaste kunder" i företagen

Om man t.ex. i huvudsak arbetar med fåtal kunder, kommer dessa att direkt vara tillgängliga under listan med senast använda kunder, oavsett hur stort det egentliga kundregistret är. Listan utgör då även en slags historik över vilka kunder som senast har bearbetats av en själv i registret avseende det aktuella företaget. Om flera företag användes, kommer senast använda poster att "kommas ihåg" för upp till tio installerade företag


Se även avsnittet för interaktion mellan läget Sida vid sida och registrering av Offert / Order / Serviceorder / Beställning / Inleverans samt Transaktioner.