Produktgrupper - Specialprislistor

Winbas hjälp

Produktgrupper
Prisgrupper

I de fall specialprislistor används kan alla transaktioner i specialprislistor där produktgruppen ingår tas fram direkt ifrån fönstrets statusrad där också antalet förekomster visas. Detta innebär att man direkt från gruppen kan se i vilka specialprislistor rabatter finns registrerade.

För att kunna öppna och förändra specialprislistor krävs rättigheten Specialprislistor. Transaktioner som har ändrats i dialogen flaggas med symboler (enligt nedan) som indikation om att ändringen kommer att sparas på transaktionen när knappen F7 - Spara väljs i dialogen.

Antal specialprislistor. När gruppen har valts visas antal specialprislistor där den ingår. Genom att sedan välja knappen Specialprislistor i fönstrets statusrad listas de aktuella specialpriserna.

Ändra priser direkt. Funktionen innebär även möjlighet att ändra registrerade rabatter. Ändringar sparas då direkt ner på respektive transaktion i specialprislistorna.

Ta bort rabatt. Genom att blanka rabatten på raden för en specialprislista innebär detta att transaktionen tas bort från prislistan. Klicka på rabatten och tryck Delete för att blanka.

Förändringsdatum för transaktionen i prislistan visas som en kolumn. Uppgiften indikerar då när rabatten registrerades.

Kvantiteter. Kolumnen Kvantiteter visas automatiskt om kvantitetsbaserade rabatter finns registrerade i specialprislistans transaktioner för den aktuella produkten.

Sortering

Vid många transaktioner i specialprislistor på en grupp är det också möjligt att sortera vyn på t.ex. på befintliga transaktioners benämning, rabatt eller något av datumbegreppen, utan att först behöva skicka den till Excel.
Det är då alltså möjligt att direkt se lägsta rabatt genom att klicka på kolumnens rubrik. För omvänd sortering med högsta rabatt överst, klicka på samma rubrik igen.

Lägg gruppen till specialprislista

Det är även möjligt att direkt lägga till gruppen i en befintlig specialprislista där den inte tidigare har ingått. Detta innebär att man inte behöver gå in i Specialprislistor och ta fram prislistan för att kunna lägga till den.

Listan visar alltid en ny tom rad för tillägg av specialprislista. Tryck på plus-tecknet på sista raden och välj en specialprislista med knappen Pil-ner. Listan kommer då att visa de specialprislistor där gruppen inte tidigare ingår.

Genom att använda den underliggande knapplistan är det också möjligt att se vilka andra produkter eller grupper som ingår sedan tidigare i specialprislistan.

När gruppen har lagts till en prislista och en rabatt har angivits, kommer en ny tom rad att visas för eventuell tilldelning till ytterligare specialprislista.

Tangenter

Istället för att klicka på plus-tecknet kan också tangenten F2 användas för att aktivera inmatning av en prislista. Tangenterna Alt+Pil-ner kan sedan användas istället för knappen pil-ner för att öppna lista med befintliga specialprislistor.

I övrigt kan Enter användas för att stega till nästa rabatt, samt även piltangenterna för att flytta till nästa rabatt. Använd t.ex. tangenten Pil-ner för att stega ner genom registrerade rabatter i de olika specialprislistorna.

Skicka till Excel

Vyn med specialprislistor där produktgruppen ingår kan också vid behov skickas till Excel.

Högerklicka på listan och välj alternativet för att skicka registrerade transaktioner med gruppen i specialprislistor till Excel.


Se även: