Transportsätt

Winbas hjälp

I Transportsätt registreras de olika transportsätt som företaget använder sig av vid transporter till och från kunder och leverantörer.

Registrering

Typ avser den korta kod för transportsättet som t.ex. anges för respektive kund eller som inställning vid förslag vid ny kund. Detsamma gäller vid registrering och inställningar för leverantörer.

Benämning är den text som skrivs ut på diverse blanketter, exempelvis på ordererkännande.

EU-Kod angivet på transportsättet föreslås för intrastat i samband med registrering av exempelvis offerter och order. Ändras transportsättet vid registrering, kommer även EU-koden på exempelvis en order att förändras till EU-koden angiven på det nya transportsättet.

Exempel

Typ

Benämning

EU-kod

Båt

Sjötransport

1

Order / Faktura och Beställning

När en t.ex. en kund har registrerats har ett transportsätt angivits eller blivit registrerat på kunden automatiskt. När kunden anges i samband med exempelvis Order / faktura, kommer det transportsätt som är inlagt på kunden att föreslås. Det går i detta skede att välja ett annat transportsätt om så behövs i det enskilda fallet. Samma sak gäller vid registrering av leverantör och i motsvarande rutin för Beställningar.