Utskrifter Administration - Order

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Utskrift av ordererkännande baserat på kundorder registrerade i Order / faktura. Utskrift av enskilda order kan även ske direkt vid registrering i Order / faktura.

Utseende och skrivare

Utseendet för blanketten för ordererkännande bestäms av vilka fält, fritexter, bilder och teckensnitt m.m. som har valts för denna blankett i Design av blanketter, med avseende på ordertyp och språkkod vid val av blankett.

Vid utskrift visas dialogen skrivare för val av vilken skrivare som ska användas. Den skrivare som är inställd i blankettens disposition föreslås för utskrift i dialogen skrivare.

Inställningar och sortering

Sortering av raderna i ordern på exempelvis radnummer, produktnummer eller benämning bestäms av inställningar gjorda vid design av blanketten.

Utseende vid t.ex. kommentarer och textprodukter styrs av de inställningar som är gjorda för blanketter generellt i avsnittet Inställningar för blanketter.

Urval

Kundnr. Begränsa urvalet för utskriften genom att ange intervall för kundnummer och bestäm därmed vilka kunder som ska ingå i utskriften.

Söklistor. Med hjälp av söklistorna kan en specifik kund eller order väljas från listan med knappen Pil-ner.

Nummer eller eget urval. Utöver standardintervallen kan ett eget urval göras på valfritt begrepp i orderregistret istället för ordernummer. Använd det egna urvalet för att ange ett intervall för ett fält som inte är ett standardalternativ.

Datum avser orderdatum, normalt sett den dagen då orderns skapades. Genom att ange ett intervall för datum, kan kundorder skrivas ut inom en viss tidsperiod.

Alternativ

  1. Tidigare utskrivna väljs om man avser att skriva ut ordererkännande som redan har skrivits ut vid ett tidigare tillfälle.

  2. Ej tidigare utskrivna begränsar utskriften till ordererkännande som inte tidigare har skrivits ut. Detta alternativ föreslås som standard.

  3. Alla innebär att alla ordererkännande inom intervallen angivna som urval kommer att skrivas ut.

  4. Enbart restorder inkluderar enbart order som är restnoterade efter fakturering. Om en order överhuvudtaget ska vara föremål för restorder, bestäms av alternativet Restorder, angivet på ordern och förslaget från kunden.

  5. Välj Order för utskrift kan användas för att välja bort enskilda order från urvalet. Genom att avmarkera eller markera en eller flera order i urvalet kan utskriften på detta sätt begränsas ytterligare. Alternativet ger dessutom möjlighet att skicka orderbekräftelse via e-mail direkt till kunden.

Order skrivs inte ut vid pågående registrering

Notera att en order i ett angivet intervall som för tillfället bearbetas av en annan användare inte skrivs ut. I detta läge kommer en varning med signal att visas i fönstrets statusrad.

Om detta är fallet, visas även ett meddelande i samband med att ordern öppnas i Order / faktura.