Order - Dialogen Order bearbetas av annan användare

Winbas hjälp

Dialoger och Inställningar i Order / faktura

Syfte

Dialogen på skärmen visas tillsammans med ljudsignal och varning i statusraden om en befintlig order som väljs för tillfället bearbetas av en annan användare. Dialogen kommer att aktiveras när en annan användare har öppnat och använder samma order. Signalen ges i informativt syfte och order kan fortfarande öppnas för vidare registrering eller enbart granskning.

Användaren uppmärksammas i dialogen på vem som för tillfället använder ordern och svarar ja eller nej på frågan om ordern ändå ska öppnas.

Ja. Ordern öppnas även om en annan användare samtidigt använder ordern. I detta fall rekommenderas normalt ingen registrering på ordern, utan enbart granskning av befintliga uppgifter.

Nej. Ordern öppnas inte och den andra användaren färdigställer ordern.

När dialogen har besvarats visas varningen fortfarande i statusraden.

  Notera att ordern heller inte kan skrivas ut när den har denna tillfälligt, ej avlutade status. Detta gäller utskrift av orderbaserade blanketter såsom t.ex. order och följesedel, samt även leveransplanering.

Orderbaserade blanketter

Vid körning av orderbaserade blanketter från Utskrifter Administration såsom t.ex. plocksedlar kommer en varning med signal att visas i fönstrets statusrad om en eller flera order har exkluderats för utskriften p.g.a. att ordern bearbetas av annan användare.

E-blanketter

I de fall orderbaserade blanketter skrivs ut via Välj blanketter / Skicka e-blanketter, indikeras redan i dialogen att t.ex. en plocksedel är låst av en annan användare.

Blanketter som hör till order som för tillfället bearbetas av en annan användare kommer inte att tas med i urvalet och inte kunna skickas eller väljas in för utskrift. Kolumnen Status informerar då om förhållandet.

Dialogen kan även visas efter programavbrott

Dialogen kan även visas när en order har avslutats på ett onormalt sätt, t.ex. efter att operativsystemet har hängt sig eller att strömförsörjningen brutits i samband med registrering i Order / faktura. I detta läge har ordern inte kunnat flaggas av eftersom användaren inte avslutat ordern.

Baserat på tidstämpeln kommer också en rimlighetsbedömning att göras för att avgöra om ordern fortfarande bearbetas. Detta är bl.a. för att förhindra att en kundorder exkluderas t.ex. vid utskrift när den inte kunnat flaggas av efter att har avslutats på ett onormalt sätt.

Åtgärd efter eventuellt programavbrott

Om ett onormalt programavbrott har inträffat i samband med Order / faktura och ordern har denna status, kan detta åtgärdas genom att:

  1. Öppna den aktuella ordern.

  2. Svara ja på frågan om att ordern ska öppnas ändå.

  3. Stäng ordern, med t.ex. F8 - Avbryt.


Se även: