Design av blanketter - Fält

Winbas hjälp

Design av blanketter
Översikt Design av blanketter
Översikt Design av utskrifter

Egenskaper för fält
Vanliga fält
Blankettens disposition

Fasta fält i sidhuvud, sidfot och rader

Kryssa för de fält som ska ingå i blanketten, om ett befintligt fält inte längre ska finnas i blanketten, avmarkera det i aktuell skärmlista. De fasta fälten Sidhuvud, Sidfot och Rader är statiska till antalet och samma uppsättning finns alltid på samma typ av blankett.

Genom att markera ett fält i Sidhuvud, Sidfot eller Rader kommer detta att väljas in på blanketten och kan därefter flyttas till valfri position och sättas till önskade egenskaper.

Beskrivning av fält

Då det finns ett större antal fält att välja in vid design av respektive blankett, kommer också en kortfattad beskrivning av fältet att visas när muspekaren är över namnet på ett fält. Eftersom namnen ofta är korta och ibland består av förkortningar ger beskrivningen en vägledning av vad uppgiften som ska väljas in innehåller.

Muspekaren är över fältet Brutto rabatt och beskrivningen visas.

 

I rubriken visas namnet för kolumnen, därefter beskrivningen i användarens språk. Beskrivningen visas då om inställningen för att visa lång beskrivning på knappraden och andra objekt är aktiverad.

Fritexter i sidhuvud och sidfot

Fritexter gör det möjligt att lägga in egna fasta texter i blanketterna, som t.ex. kan vara information om betalning eller andra typer av ledtexter. Tidigare befintliga fritexter i respektive sektion visas med en bock i listan. För att ta bort en fritext från blanketten, avmarkera denna i aktuell skärmlista, fritexten kommer då att tas bort helt från designen när denna sparas. Antal fritexter kan alltså variera beroende på hur många som skapas på blanketten.

Fritexter har en fysisk begränsning där upp till 200 tecken kan användas. Om längre beskrivningar ska användas får dessa då delas upp i flera logiska stycken, en för varje fritext.

Ny fritext

Tryck Ny fritext huvud respektive Ny fritext fot för att lägga en eller flera nya fritexter till blankettdesignen. Texternas innehåll förändras i huvudfönstret för design av blankett, både med avseende på innehåll samt utseende beroende på vilka egenskaper som väljs, t.ex. fet stil, färg eller liknande.

Nya fritexter kan också skapas direkt på blanketten genom att högerklicka på arbetsytan sidhuvud respektive sidfot i själva blankettdesignen.

Bilder i sidhuvud eller sidfot

Välj fliken F3 - Bilder för att välja in en eller flera bilder till blankettens sidhuvud eller sidfot. Bilder används till skrivare som stöder grafik, exempelvis laserskrivare och när inte förtryckta blanketter används. Bilder används också vid e-mailavisering på blanketterna i pdf-format.

Mindre bild designad i blankettens sidfot.

En bild i sidhuvudet kan t.ex. vara företagets logotype eller liknande. I sidfoten läggs ofta någon form av certifikat eller medlemstillhörighet.

Tryck på knappen Ny bild huvud eller Ny bild fot och ange därefter sökvägen till bilden. Bilden bör vara lagrad på en delad serverenhet för att alla användare ska kunna ha tillgång till den när blanketten skrivs ut. Filen kan vara av valfritt bildformat, t.ex. JPG, GIF, BMP eller WMF.

Notera att Winbas i detta fall lagrar sökvägen till bilden enligt UNC och inte med enhetsbokstav beroende på inställning.

Ny bild kan även väljas in direkt på blankettens huvud eller fot genom att högerklicka på arbetsytan sidhuvud respektive sidfot i själva blankettdesignen.

Bakgrundsbild

Eventuell bakgrundsbild som täcker större delen av sidan designas i blankettens huvud och motsvarar då t.ex. vattenstämpel eller färdig bild med ordersedel från tryckeri.

Egenskaper

Högerklick på ett fast fält eller fritext ger möjlighet att förändra Egenskaper för fältet. Egenskaperna varierar beroende på vilken typ av fält som avses, och kan t.ex. vara antal decimaler för ett decimaltal eller datumformat för datumfält.

Sortera rader på

Sorteringen av raderna på blanketten kan anges till något av de sorteringsbegrepp som finns angivna för den aktuella typen av blankett.

Exempelvis kanske en viss typ av faktura ska vara sorterad på radens Benämning medan en plocksedel sorteras på produktens Lagerplacering.

Plocksedeln kommer i detta fall att sorteras enligt Lagerplacering, Produktnr och Rad. Om lagerplatser används kan raderna också sorteras på lagerplats och lagerplacering när flera olika lager ingår i en och samma kundorder.

Sorteringen kan alltså sättas individuellt på varje typ av blankett, även med avseende på ordertyp och språkkod.

Notera att sorteringsbegreppet visas med sorteringen i alla led, med eventuell sortering i andra hand och tredje hand och det är alltså enligt detta sätt sorteringen kommer att utföras vid utskriften. Om t.ex. förstahandssorteringen är Lagerplacering och flera produkter har samma lagerplacering, kommer produktens nummer att utgöra sortering i andra hand o.s.v.

Vanliga sorteringsbegrepp


Disposition

Välj F6 - Disposition för att förändra Blankettens disposition. Dispositionen anger bl.a. hur stor del av utrymmet på sidan som varje sektion med Sidhuvud, Rader och Sidfot ska disponera på blanketten.

Spara

Tryck på F7 - Spara för att spara konfigurationen för fält, fritexter och bilder. Flytta sedan eventuella nya objekten till lämplig position inom sektionen och ge fritexterna ett innehåll.

  Fasta fält i sidhuvud, sidfot och rader Fritexter i sidhuvud och sidfot Ny fritext Bilder i sidhuvud och sidfot Egenskaper Sortera rader på Disposition Spara fält