Produkter - Lagerplatser

Winbas hjälp

Winbas Lagerplats och Konsignation

Om lagerplatser används ska lagerplats anges samband med registrering av produkter vid inleveranser och utleveranser samt inventering.

Inställning och registrering

I Winbas finns främst två grundläggande sätt att använda lagerplatser. Om lagerplatser ska användas görs också följande inställningar i Inställningar Produkter - Huvudinställningar

  1. Först anges alternativet Använd lagerplatser. Det innebär att vid inleverans och utleverans samt inventering ska varje produkt registreras på en valfri lagerplats. En lagerplats måste då alltid registreras.

  2. Sedan kan även alternativet Använd befintliga lagerplatser markeras. Är detta alternativ markerat kan endast lagerplatser som är registrerade i Lagerplatser användas.

Standard lagerplats

En lagerplats kan anges som standard lagerplats i inställningar, denna kommer då att användas vid registrering i de fall då lagerplats inte har angivits. I praktiken behöver då inte lagerplats anges i samband med registrering, då standard lagerplats kommer att registreras istället.

Övergången till lagerplatser

När lagerplatser används ska alltid en lagerplats finnas angiven i ett antal funktioner, såsom t.ex. vid inköp eller försäljning. Vid övergången till att börja använda lagerplatser, saknas då normalt registrerade lagerplatser i befintliga transaktioner. Ett företag som tidigare har varit i drift utan lagerplatser ska därför använda följande funktion vid övergången till lagerplatser:

Produkter - Lagerplats

Som komplement till Standard lagerplats kan man även ange en lagerplats även på den enskilda produkten. Lagerplatsen på produkten kommer då användas vid registrering i de fall lagerplats inte har angivits. Om Standard lagerplats används, kommer istället produktens lagerplats att användas vid registrering i de fall lagerplats finns på produkten.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper kan användas dela en lagerplats vid t.ex. en gemensam geografiskt placering. I detta fall kommer arbetsgruppens lagerplats att föreslås i stället för standard lagerplats vid registrering.

En arbetsgrupp kan även innebära att lagerplats kan anges vid programstart när användare är verksamma på flera olika platser, t.ex. när kassapersonal jobbar i olika butiker olika dagar. I detta fall kommer dialogen Ange lagerplats vid programstart att visas.

Sammanfattning

Lagerplatser ska inte förväxlas med lagerplacering som också kan användas i Winbas. Lagerplacering anges på produkt i produktregistret och talar om var på lagret produkten finns, t.ex. gång H hylla 2. Lagerplats kan förklaras som den fysiska placeringen av lagret, t.ex. Göteborg.

Ytterligare beskrivning och exempel på användande av lagerplatser:

Senaste använda lagerplatser och batcher

När lagerplatser eller batchnummer används vid registrering, är det möjligt att ta med sig de senaste registrerade begreppen till nästa registrering, kanske då också registrering i en helt annan funktion i systemet.

Åtkomst till senaste använda lagerplatser och batcher nås med symbolen Pil-höger (eller tangenten alt+pil-höger) i samband fältet lagerplats / batchnr.
Funktionen är mest användbar när man samtidigt använder ett flertal lagerplatser, eller när lagerplatser och batcher inte finns registrerade som fasta lagerplatser.

Senaste använda lagerplatser / batchnr visas per användare och företag, d.v.s. vid ändring till annat företag visas senast använda i det företaget. Om senast använda begrepp avser en befintlig registrerad lagerplats visas både nummer och benämning, om det istället handlar om en ej registrerad batch visas enbart batchens nummer i menyn.

Om t.ex. ett batchnr används i samband med Inleverans, kan man direkt välja detta överst i listan vid registrering i en kundorder, och slipper därmed att skriva in numret på nytt eller välja bland många begrepp i den ordinarie listan.