Lagerplatser

Winbas hjälp

Winbas Lagerplats och Konsignation

Registrering av lagerplatser som sedan kan väljas in i samband med inleveranser och utleveranser samt inventering.

Börja använda lagerplatser

Inställningar och registrering

Mer om inställningar och registrering av lagerplatser.

Aktivering av lagerplatser

För att aktivera användning av lagerplatser ska inställningar avseende lagerplatser göras.

Beskrivning och exempel

Ytterligare beskrivning och exempel på användande av lagerplatser:

Registrering av lagerplatser

Nummer avser det begrepp som används vid registrering av lagerplatsen i samband med inleveranser, utleveranser och inventering.

Benämning visas när lagerplatsen väljs via ett sökregister eller i en rapport.

Exkluderade lagerplatser

Exkludera lagersaldo på produkter bestämmer om lagersaldot på lagerplatsen ska exkluderas från produktens totala lagersaldo. Alternativet används när varor ska läggas undan på lagerplats, t.ex. på en extern lagerplats som inte betraktas som disponibelt lager.

Exempel på lagerplatser där lagerplatsens lagersaldo kan exkluderas från disponibelt lager:

Konsignation då varan är utställd hos kundens lager eller butik, varan tillhör företaget men ska normalt inte användas vid försäljning.

Sekunda varor, d.v.s. ett lager med varor som är skadade.

Varuprover i säljares kollektioner.

Preliminärt lager vid inleverans för att först kunna godkänna varorna innan de kan användas i produktion eller säljas.

Lagerplatser exkluderade från lagersaldo kommer i olika sammanhang att visas gråtonade i listan för att indikera att lagersaldot inte används på produkten och visualiserar samtidigt att registrering normalt inte sker på lagerplatsen. För att förstärka informationen ytterligare kan även kolumnen Ex. saldo väljas in i listan.

Exkluderade lagerplatser kommer inte att räknas med vid olika beräkningar av disponibla saldon eller varningar. Undantaget är rapporterna för lagervärdering när man väljer utskrift av totalt lagervärde. Totalt lagervärde innebär alltså att hela lagret inkluderas, även konsignationslager och t.ex. eventuella lagerplatser för sekunda varor.

Exkludera antal

Lagersaldot på en exkluderad lagerplats används aldrig på produkten. I de fall t.ex. orderantal finns på lagerplatsen kan även orderantal exkluderas från produkten. Detta kan vara fallet när försäljning av en vara sker från ett konsignationslager / varuhus och ordern registreras på den exkluderade lagerplatsen. För inställningar av vilka antal som ska undantas från produkten se avsnittet:

Uppdatera produkter

Uppdatering av lagersaldo på produkter är en funktion tillgänglig för administratör då lagerplatser används, och utförs efter att lagerplats har exkluderats från produkternas lagersaldon.

Funktionen summerar de lagerplatser som ligger till grund för produktens totala lagersaldo och uppdaterar produkternas lagersaldon med det nya värdet.

Om administratören har valt att även antal ska exkluderas indikeras att detta också kommer att ske i den efterföljande dialogen.

När uppdateringen är slutförd visas en rapport över de produkter som har förändrats med tidigare lagersaldo eller antal och det nya saldot. Rapporten gör det möjligt att direkt kunna se vilken påverkan exkluderad (eller inkluderad) lagerplats får i produktregistret. Detta då på samma sätt som vid utförande av Kontroll av produkt.

Exkluderade antal vid uppdatering

I de fall även antal är exkluderade på produkten och funktionen Uppdatera produkter ger en differens jämfört med Kontroll av produkt, kan detta bero på att det finns transaktioner utan registrerad lagerplats. Vid en övergång till att använda lagerplatser är det därför viktigt att tillse att man alltid har registrerade lagerplatser till i t.ex. Order / faktura som då annars kommer olika resultat vid kontroll av produkt jämfört med funktionen Uppdatera produkter. Differensen utgörs då av orderrader som saknar lagerplats.

För kontrollräkning av lagersaldon för inventerade lagerplatser i förhållande till statistik, se avsnittet:

Skärmlistan

Knapplistan. Genom att klicka på symbolen för knapplistan visas vilka produkter som finns registrerade på lagerplatsen och lagersaldo för dessa. Detta tillsammans med t.ex. orderantal och eventuellt beställt antal för produkten på lagerplatsen.

Rapporteringsmöjligheter. Skärmlistan med lagerplatser och knapplistan med ingående produkter erbjuder även möjlighet att skriva ut, granska på bildskärm eller skicka alla produkter på en viss lagerplats till Excel för vidare bearbetning. Högerklicka på en skärmlista och välj det aktuella alternativet för utskrift.

För en mer komplett rapport med saldo för en enskild lagerplats kan Lagervärdering köras för lagerplatsen.

Ta bort lagerplats

En lagerplats som har registrerade lagersaldon på produkter kan inte tas bort från registret, då borttagning av en lagerplats med lagersaldon t.ex. skulle resultera i differenser mot produkternas lagersaldo. Om en lagerplats har registrerade saldon måste dessa först justeras eller flyttas till annan lagerplats via funktionen lageromflyttning i Lagerjustering.