Konsignation

Winbas hjälp

Konsignation och dess betydelse i Winbas lager och produktsammanhang.

Med konsignation i affärssystem i allmänhet och lagerhantering i synnerhet menas att man har ett inlånat eller utlånat lager. D.v.s. ett lager av produkter som man betalar för i samband med att försäljning sker och inte då man köper in dessa produkter.

Produktgrupper och leverantörer

Konsignation i den mening att min leverantör äger en del av mitt disponibla lager. Om delar av lagret är "inlånat" och dessa produkter inventeras med jämna mellanrum, rapporten skickas till leverantören och fakturering sker mot er. Då räcker det att man placerar dessa produkter i speciella varugrupper eller leverantören är registrerad såsom huvudleverantör på produkterna i fråga.

Rapporter baserade på grupper eller leverantörer är enkla att ta fram på ett flertal olika sätt genom Winbas.

Lagerplatser

Om en produkt i fråga ägs till ett visst antal av er och till ett visst antal av leverantören uppstår ett problem. Det är då nödvändigt att kunna bryta ut eller separera en del av lagerhållningen på den specifika produkten eller produkterna som berörs. Det bästa är då att använda begreppet lagerplatser, d.v.s. vid inleveranser och utleveranser så anges batch eller lagerplatsbegrepp som gör att lagersaldo på ett underbegrepp till produkten kan användas. Winbas har fullt stöd för denna hantering.

Utlånat lager

Om er definition av begreppet innebär att ni har lånat ut en del av ert lager till kunder, så är det ni som skall kunna kontrollera de inventeringsrapporter som kommer in mot egna uppgifter eftersom den utlånade tillgången är er egen.

Det finns två sätt att sköta denna hantering. Antingen genom ovan beskrivna lagerplatshantering eller upprättanade av en s.k. Konsignationsorder för varje kund eller fysisk plats där lagret befinner sig.

Denna order fylls på när produkter "lånas ut" och dras ifrån och faktureras genom en vanlig order då produkter säljs. Lägg gärna upp Konsignationsorder som en alternativ orderserie eftersom det är lätt att av misstag fakturera ut en hel order om den ligger bland de dagliga löpande leveranserna.

Tänk på att om konsignationsorder används, så skall denna inneliggande orderstock skrivas ut och läggas till inventeringen.