Lagerplatser - Beskrivning och exempel

Winbas hjälp

Lagerplatser

Några exempel på nyttan med att arbeta med lagerplatser i Winbas.

Vad är lagerplatser

Lagerplatser är ett sätt att dela upp produktens fysiska antal på underbegrepp. Funktionen kan användas om produkten lagrar på ett bestämt antal olika platser. Funktionen kan även användas för att skilja olika inleveranser, s.k. batcher. Det kan även vara en kombination av olika fasta lagerställen och Batcher.

Standard lagerplats som komplement

Genom att använda Standard lagerplats under Inställningar produkter förenklas hanteringen av lagerplatser avsevärt för de företag som inte alltid avser att arbeta med begreppet utan snarare nyttja funktionen som ett komplement.

Lagerjustering och lagerplatser

Det bästa sättet att flytta ett antal av produkten från en lagerplats till en annan lagerplats är att använda funktionen Lagerjustering. Vid lageromflyttningar används en fiktiv leverantör för uppföljning statistik. Det är då lätt att skilja omflyttningar från vanliga inleveranser.

Kompletterande moduler

Vi står gärna till tjänst med sidomoduler för att snabba upp och förenkla denna procedur om den anses besvärande. Både handdatorer och en enkel rutin på t.ex. en lagerterminal kan förenkla avsevärt.

Exempel på användningsområden för begreppet lagerplats

Produkter med begränsad lagringstid: Ange datummärkning, alternativt inleveransdatum som lagerplats och man har alltid spårbarhet över vad som levereras samt möjlighet till varningslistor för varor som börjar närma sig sista förbrukningsdatum.

Säljarkollektioner och servicefordon: Ett antal fasta lagerplatser läggs upp och varor fylls på respektive faktureras av. Inventering och lagerlistor över respektive enhet kan lätt plockas fram. Huvudlagret kan exempelvis benämnas H eller L.

Direktleveranser / fakturakontroll: Direktleveranser inlevereras på t.ex. lagerplats D och dras från denna vid fakturering vilket gör att ej fakturerade direktleveranser har ett positivt saldo.

Konsignationslager: Samma funktionalitet som säljarkollektioner och servicefordon beskrivet ovan, men om dessa lager är många till antalet rekommenderas i stället en speciell ordertyp med en order per konsignationslager.

Returhantering: Ange på order att ny vara skickas från Returlager eller lagerplats R. Saldot på denna lagerplats blir då negativt. Vid inleverans sker levererans på lagerplats R upp till 0. Ni kan på detta sätt hålla reda på antalet returer från kund som ersatts av er men som ej reglerats från er leverantör.

Batchinleveranser: En av de naturligaste anledningarna till att använda lagerplatser är behovet av att kunna skilja olika partier från varandra vid inleverans, s.k. batcher. Ibland är partierna redan märkta med en beteckning och ibland behöver man skapa identifikationsbegreppet för batchen på förhand. Genom att lägga order på en speciell batch kan man reservera material mot en kommande inleverans. Typisk materiel som inte får blandas samman är tapeter, kakel, visst stålmaterial m.m.


Kontakta Winbas support för vidare information om användbarheten av begreppen kring lagerhållning för er organisation.