Moduler

 

Winbas hjälp

Det finns en mängd moduler till Winbas. Från mindre anpassade moduler för att lösa en specifik uppgift till stora försystem som används av en hel bransch. Winbas AB tillhandahåller i allmänhet större mer allmänt orienterade system och olika återförsäljare erbjuder mer skräddarsydda anpassningar. Nedan följer ett antal exempel på vad denna typ av program kan utföra.

Bryggor till andra program

Exempel på allmänna moduler

Moduler för Order / faktura och Seviceorder

Produkter / lager och statistik

Funktioner för kunder och reskontra

Exempel på projektuppföljning

Olika rapporter och utskrifter

Bryggor till andra program

 

Syfte

Beskrivning

 Information

Kopplingar mot andra system

 

Det finns ett antal kopplingar till andra standardsystem och mindre branschorienterade program. Dessa bryggor möjliggör datautbyte till och från dessa program. Det kan exempelvis handla om order som registreras i ett anpassat system eller inkommit via Internet, för att sedan faktureras och följas upp i Winbas.

 

Winbas AB

Koppling mot Webshoppen Webbhuset

Bryggan uppdaterar produkt, pris och kundregister löpande på Webben samt returnerar order direkt in i Winbas.

 

Winbas AB

Webbhuset AB

Utskrift av fraktsedlar enligt Logtrade eller Packsoft

Brygga mellan Winbas och något av fraktsedelsprogrammen Logtrade och Packsoft. Bryggan sänder ordern direkt till Logtrade och Packsoft för utskrift av frakthandlingar.

 

Winbas AB

ServBas
Koppling mot servicesystemet WinServ

Orderbrygga mellan WinServ och Winbas. Bryggan sänder och tar emot information mot servicehanteringssystemet WinServ.

 

Winbas AB

Bankfakt - överlåtelse ev kundfakturor till bank eller annat finansinstitut

Factoring innebär att företaget överlåter sina kundfakturor (kundfordran) till sin bank eller annat finansinstitut och kan på detta sätt få förskottsbetalning eller förhöjd checkkredit.

 

 

Koppling mot Finans Scandic

Bryggan sänder reskontran till Finans Scandic i factoringsyfte.

Winbas AB

Innehåll

Exempel på allmänna moduler

 

Syfte

Beskrivning

 Information

Schema för bokningar

Ett tidsrelaterat schema där händelser registreras grafiskt. Denna typ av försystem finns för ett antal branscher och är då fullständigt integrerat med Winbas beträffande administration, statistik och bokföring. Här återfinns även skräddarsydda rutiner och rapporter, samtidigt som vanliga begrepp som kunder och produkter utökas med ett antal egenskaper som är specifika för den aktuella typen av verksamhet.

Winbas AB

Modul för uthyrning av truckar

Innehåller bl.a. ett ordersystem för truckar och förare, med hantering för hyreskontrakt, körsedlar och verkstad.

 

Winbas AB

WinBas-Volvo-EDI

Hantering av EDI-fakturor till bl.a. Volvo Lastvagnar och Volvo Penta.

 

Winbas AB

FINFO

Övergripande beskrivning produktregistret FINFO och hantering i Winbas.

 

Winbas AB

Behov av att lösa prenumerationer med olika löptid

Program för registrering av prenumerationer med olika löptider. Ett separat system för inbetalning som tillåter betalning utan att faktura skapats före. Utskrift av inbetalningskort till kunder vars prenumeration utgår.

Merbics AB

Underhåll av register

ExcelData är ett exempel på ett alternativt registerunderhåll med ansvar. Register överförs enligt urval till Excel och utförda förändringar sparas till aktuell databas i Winbas.

iTbolaget

Räkna fram dansk moms

Alternativ bokföring med uträkning av dansk moms för svenskt företag med dansk filial.

iTbolaget

Fler fält i offert samt egen design

Alternativt offertsystem med kalkylfunktion och inbyggd projektredovisning med egen design på offerter och orderbekräftelse.

iTbolaget

Utpris innan inleveransen sker

Beställningsrutin med prissättning, prislistor och även beställda ej levererade varor samt hantering av antal per förpackning.

iTbolaget

Plocksedel med streckkoder

Ordernummer och antal läses med trådlös läsare för fullständig distribution med läsare.
Status för produkter är beställd, plockad, levererad.

iTbolaget

Kommunikation mellan Winbas och Våg

Automatisk prismärkning. Orderrutin som hanterar kommunikationen mellan Winbas och vågen, vilken väger, räknar och etiketterar produkter.

iTbolaget

Register för objekt och bokningssystem

Objektregister som samkörs med Winbas inventarieregister. Objekten kan bokas, hyras ut eller säljas direkt eller via avtal (månadsvis, kvartal etc.)

iTbolaget

Utläsning och inläsning av autogiro

Skapar fil med autogirobetalning för period och tar bort betalningar som godkänts.

iTbolaget

Provision/Säljare

 

Programmet används för att räkna fram provisioner per säljare, kund och produktgrupp. Säljare kan knytas med olika procentsatser till olika produktgrupper.

Merbics AB

Innehåll

Moduler för Order / faktura och Seviceorder

 

Syfte

Beskrivning

 Information

Proformafaktura

Proformafakturan avser ett flertal leveranser till olika kunder i Norge.

Winbas AB

Servicekundkort

Kundkortet fungerar tillsammans med serviceorder och är till för att effektivisera löpande service på anläggningar.

Winbas AB

Specialskrivet anläggningsregister

Anläggningsregister för en viss typ av produkt som installerats hos kund. Här anges produktens typ, placering, klass m.m. Från programmet skrivs servicesedlar ut till teknikerna.

Merbics AB

Etikettutskrift för märkning av utgående gods.

Program för att skriva ut etiketter som används för att märka utgående gods. Adressen hämtas från orderns leveransadress Utskrift sker på en Dymo etikettprinter

Merbics AB

Förenklat system för prislista och order via e-mail

Orderhanteringssystemet består av en kombinerad prislista och ordersedel som genereras i excel och sedan distribueras till kund. Kunden noterar sin beställning direkt i den erhållna excelfilen som därefter skickas tillbaka via e-mail. En importmodul för order läser in transaktionerna och skapar färdiga order i Winbas. Detta handlar i regel om större order, det är inte ovanligt att en order är på mellan 200-300 orderrader

Merbics AB

Mobilt system för serviceorder

Serviceordersystem för tekniker på fältet. Programmet körs på en dator av typen Laptop.
Serviceorder skrivs och skickas därefter via e-mail till huvudkontoret där man via en brygga importerar dessa till Winbas för fakturering. Samtliga servicearbeten lagras dessutom i en central databas varifrån man kan ta ut olika former av statistik m.m.

Merbics AB

Ett större antal rabattfält

Orderrutin för att klara 7 olika typer av rabatt per orderrad.

Merbics AB

Innehåll

Produkter / lager och statistik

 

Syfte

Beskrivning

 Information

Egen produktbild

Programmet ligger fristående från Winbas men vid samma tillfälle som en produkt tas fram i Winbas visas även specialbilden. Rutinen är framtagen för en plantskola för att visa växtunika data.

Winbas AB

Behov av ett lagerkort

Produktstatistik. Ett program som visar lagerhistorik med ett löpande saldo efter varje transaktion. Som ett den gamla typen av lagerkort.

Merbics AB

Behov av statistik avseende försäljningen

Försäljningsstatistik per vecka, månad och år nedbruten på produkt, grossist, kund, kundgrupp.

Merbics AB

Produkter som ej finns i lager ska inte visas

Endast produkter med lagersaldo, order eller beställt antal visas vid sökning.

iTbolaget

Behov av prislista med aktiva produkter

Enkel lista med aktiva produkter, där man lätt kan klicka bort sådana som man inte önskar ha med för dagen.

iTbolaget

Innehåll

Funktioner för kunder / leverantörer och reskontra

 

Syfte

Beskrivning

 Information

Egen kundbild

Rutinen ligger fristående från Winbas men så fort en kund tas fram i Winbas visas specialbilden med kundinformation. Rutinen är framtagen för ett finansinstitut för att visa specialinformation.

Winbas AB

Presentation av en övergripande likviditetsprognos.

Likvidprognos som löper rullande 12 månader. Prognosen tar med alla uppgifter i Winbas såsom order, beställningar, reskontra, momsuppgifter, budget m.m. Prognosen presenterar saldo per månad.

Merbics AB

Import av kundreskontra från annat datasystem

Importrutin för kundreskontraposter och statistik.

En viss del av sortimentet levereras och faktureras direkt från annat företag.

Ett par gånger i veckan erhålles en fil på det företag som man importerar till Winbas

Merbics AB

Innehåll

Exempel på projektuppföljning

 

Syfte

Beskrivning

 Information

Projektpaketet

Projektpaketet är en fristående utskriftsmodul som levereras med Winbas och är en samling rapporter med koppling till Winbas administration.

 

Winbas AB

System för redovisning av tid med hjälp av Excel.

Tidrapporteringssystem byggt på excelmallar. Konsulterna skriver sina tider i excel.

En brygga överför sedan dessa till Winbas för fakturering. Utskrift av fakturor sker via Word. Utskrivna fakturor kan därmed korrigeras efter att de skapats i systemet.
Dessutom finns ett antal projektrapporter och debiteringsunderlag utvecklade för ändamålet.

Merbics AB

Rapporter för projektredovisning

Visar förväntade kostnader på avslutade projekt och nedlagda kostnader på pågående projekt som ej fakturerats (avslutats). Vidare registrering kan ske på avslutade projekt.

Merbics AB

Innehåll

Olika rapporter och utskrifter

 

Syfte

Beskrivning

 Information

Skicka olika blanketter via e-mail

”Mailbomber” är ett program för att skicka ut blanketter via e-mail i formatet RTF (stöds av Word) eller HTML, vilket de flesta kunder kan läsa. Blanketter som stöds är: Ordererkännande, Offert, Faktura, Proforma, Beställning. Dessutom kan betalningspåminnelse genereras via e-mail med automatik. Programmet fungerar med Outlook respektive Outlook express. Mailadresserna hämtas från Winbas kundregister

Merbics AB

Skicka kundunika prislistor via e-mail

Program för prislistor. Utskrift av kundprislistor med respektive kunds framräknade nettopris

Prislista kan skickas direkt som e-mail via Outlook eller Outlook Express

Merbics AB

Diverse olika rapporter

Olika rapporter för användare vars önskemål sträcker sig utanför Winbas standard, såsom andra versioner av Inneliggande order, Leveransförslag, Statistik m.m.

Merbics AB

Utskrifter för tryckeriverksamhet

Rapportsystem som används vid produktion och tillverkning av trycksaker.
Program för utskrift av följesedlar.

Merbics AB

  Gå till www.winbas.com