Bryggor - Webshop

Winbas hjälp

Bryggor

Hantering av brygga mellan Winbas och Webshop.

Winbas brygga mot webshop är dubbelriktad. D.v.s. den både sänder kund, produkt och prisinformation till webshopen samt tar emot och läser in order i Winbas.

Uppdatering av webshop samt retur av order är uppdelad vad gäller vid vilka tidpunkter äverföringarna ska ske. Detta för att uppdatering skall kunna göras kvällstid och hämtning av order skall kunna ske löpande kanske var 5:e minut.

Export av data till webshop är en förhållandevis tung process, speciellt om antalet kunder ligger 2.000 och antalet produkter ligger kring 20.000. Då även specialprislistor uppdateras med automatik, rekommenderas att export sker kvällstid. Syftet med denna export är att all administration sker genom Winbas.

Om fullsync inte är markerad så skickas endast nya grupper, produkter och kunder upp. Ingen uppdatering av befintliga artiklar sker.

Fält som överförs från Winbas till Webshop

Kundinformation

Produktinformation

Tabell: Kund

Tabell: Produkt

Nummer

Nummer

Namn

Benämning

E-lösenord

Försäljenhet

Prislista

Grupp

E-mailadress

Försäljning

specialprislista1

Kommentar

specialprislista2

Lagersaldo

Generellrabatt

Orderantal

Organisationsnummer

Vikt

Utdelningsadress

Bild

Postadress

Lagerartikel

Telefon

Kvantrab(1-10)

Landskod

Rabproc(1-10

Grupp

Rabatt(1-10)

 

Utpris(1-9)

Tabell: kundleveransadress

Rubrik(0-3)

Utdelningsadress

Antal(1-3)

Postadress

Inaktiv

 

 

 

Tabell: Prodgrupp

 

Nummer

 

Benämning


Kundens besöksadress hämtas från kundens fasta leveransadress om sådan finnes, annars används kundens utdelningsadress.

Specialprislistor i Winbas görs även om till kundunika priser om kunden har specialprislista ett och/eller två.

Informationen om produkten väljs antingen från försäljningstext eller kommentarstext i Winbas beroende på inställning i bryggan.

Produktens Rubrik0-3 samt antal 1-3 gör att kunden kan beställa en kartong om 20 dockor, 10 kvadratmeter kakel med en visas längd och bredd eller 15 löpmeter virke med en viss längd, tjocklek och bredd. M.a.o. Kunden kan arbeta med sin enhet i shopen och Ni kan leverera i Er lagerenhet. Se följande avsnitt för vidare information: Enhetsantal

Lagerartikel avgör om lagersaldo skall visas i shopen eller ej.

Inaktiv betyder att produkt som utgår ur sortimentet eller är säsongsvarierad släcks ner i webshopen men fortfarande finns kvar för återaktivering.

Importen kan med fördel ske var 5:e minut och helst läggas i en ordertyp för sig. Givetvis får kunden en bekräftelse på lagd order direkt från shopen men leveranstider och lagerstatus gör att en manuell granskning och definitiv orderbekräftelse direkt från Winbas är att föredra.

Weborder blandas på detta sätt inte med manuellt registrerade order eller order inlästa på annat sätt T.ex. genom handdatorer eller bärbara datorer på fältet.

Ett tips är att utnyttja Winbas färgegenskaper i söklistan för order och sätta order som är bekräftade till exempelvis rött. Man kan då lätt se om det har kommit in någon ny order löpande som skall behandlas. Detta görs genom att använda funktionen anpassa rader med kolumnen Utskriven.

Fält som överförs från Webshop till Winbas

Orderinformation

 

Tabell: Huvud

Tabell: Rader

Kundnr

Artnr

Itordernr

Antal

Orderdate

x1

Kundordernr

x2

Frakt

x3

Levdate

Grundpris (Används bara om pris från webbshop är aktivt)

Se även avsnitten: