Produkter - Enhetsantal

Winbas hjälp

Översikt Produkter
Produkter - Övrigt

Registrering av antal i enheter ställs in på varje produkt under fliken Övrigt vid registrering av produkter. När en produkt sedan används vid registrering av t.ex. ordertransaktioner, visas rubriker och angivna antal föreslås.

Inställningar produkter

Genom att göra inställningar för enhetsantal i Inställningar för produkter kan man bestämma om enhetsantal ska användas vid försäljning eller inköp. Standardinställningen är att enhetsantal alltid används om inget annat anges. Det är även möjligt att ställa in så att de föreslagna antalen inte kan förändras efter att de har föreslagits, i detta fall används alltid de antal som har angivits på produkten. Se ytterligare information om dessa inställningar under:

Användande av enhetsantal

Enheter aktiveras när produkt används vid registrering av följande transaktioner, beroende på inställningar:

Inköp / Inleverans

Försäljning / Utleverans

Beställningsunderlag

Offertregistrering

Beställning

Order / faktura

Inleverans

Serviceorder

Inventering

Kassa


 Rubriktext

Texten som anges under Antal är den övergripande rubriken vid registrering, detta är själva rubriken för antalet som registreras. Texten som anges under 1 till 3 utgör rubrikerna för själva enheterna och de antal som föreslås vid registrering. Enbart de angivna rubrikerna och värden för dessa kommer att visas när produkten har valts.

 Föreslå värde

Om ett eller flera standardvärden ska föreslås vid registrering, anges dessa på produkten. Dessa kommer då att ligga till grund för beräkning av det beställda antalet, enligt Registrerat antal x Enhet1 x Enhet2 x Enhet3 = Beställt antal.

 Antalsraden

Vid registrering föreslås enhetsantalen och själva registrerade antalet matas in. Efter att antalet har registrerats kan nästa fält, d.v.s. det första enhetsantalet, väljas med Enter. Enhetsantalen markeras då för ändring, ange nya enhetsantal eller tryck Enter för att behålla det föreslagna värdet.

Om inställningen Föreslagna enhetsantal kan inte ändras är aktiverad, kommer enhetsantalen att föreslås, men därefter inte kunna förändras. Markören kommer istället att gå vidare till nästa fält efter att t.ex. beställt antal har angivits.

Inställningen Föreslagna enhetsantal kan inte ändras.

 Summaraden

Vid registrering föreslås antal och summa baserat på det inmatade registrerade antalet. Antal och summa räknas om vartefter att de olika enhetsantalen förändras.