Lagerplatser - Ange lagerplats vid programstart

Winbas hjälp

Funktionen Ange lagerplats vid programstart kan användas när användare är verksamma på flera olika geografiska platser, t.ex. när kassapersonal jobbar i olika butiker olika dagar.

Användare i arbetsgrupp

När användare som ingår i arbetsgrupp med denna inställning loggar in i Winbas kommer dialogen Ange lagerplats vid programstart att visas i samband med att programmet startar eller växling av användare utförs. Detta även förutsatt att lagerplatser används i det aktuella företaget när flera företag finns installerade.

Dialogen

Lagerplats kommer att föreslås i dialogen baserat på senast använda lagerplats tidigare angivet i dialogen vid föregående programstart i det aktuella företaget. Om ett annat företag används, eller ingen lagerplats tidigare har angivits kommer i första hand arbetsgruppens, och i andra hand företagets standard lagerplats att föreslås.

Senast använda lagerplats nås med symbolen Pil-höger, och övriga registrerade lagerplatser kan annars väljas med knappen Pil-ner.

Knappen OK innebär att den lagerplats som angivits i dialogen sedan kommer att föreslås som standard lagerplats vid registrering i de avsnitt i Winbas där lagerplats ska anges.

Knappen Avbryt betyder istället att lagerplats föreslås enligt i första hand lagerplats angiven på arbetsgruppen, och i andra hand företagets standard lagerplats.


Relaterade avsnitt: