Listan över företag

Winbas hjälp

Översikt Företag

Skärmlistan över företag visar de företag som finns i systemet. Winbas består alltid av minst ett företag och det finns ingen övre begränsning på hur många företag som kan skapas utöver de som finns angivna i licensavtalet.

- Det aktiva företaget
- Annat befintligt företag i Access
- Annat befintligt företag i SQL Server

I vissa sammanhang visas inte det aktiva företaget utan enbart alla andra företag som finns registrerade. Vid exempelvis Ändra företag visas inte det aktiva företaget i skärmlistan över företag, ej heller vid Ta bort företag eftersom det inte är möjligt att ta bort det aktiva företaget.

När en dialog med företag visas, t.ex. vid Ändra företag, är listan sorterad på företagets namn. Vidare innehåller listan själva databasens namn, det filnamn som databasen har på disken.

Genom att klicka med musen på en rubrik i listan, sorteras den på detta begrepp. Klickar man med musen igen, sorteras den i omvänd ordning.

Om fönstrets storlek ökas eller vid bläddring i den horisontella rullningslisten, visas ytterligare information om företaget / databasen.

Övrig information som visas

För att kontrollera vilka som är inloggade i ett visst företag, använd följande funktion: