Databasverktyg - Inloggade klienter

Winbas hjälp

Databasverktyg

Använd Inloggade klienter i Databasverktyg för att kontrollera vilka klienter som för tillfället är inloggade mot databaserna.

Dialogen inloggade klienter

Figuren visar vilka som för tillfället är inloggade i de olika databaserna (företagen). Genom att trycka uppdatera visas en eventuellt förändrad situation – om någon har tillkommit eller loggat ur, alternativt ändrat till ett annat aktivt företag.

Exempel på inloggade klienter:

Databaser / företag utgör varje huvudnod och listas beroende på vilka företag som för tillfället används. Databaser är antingen databaser i Winbas eller Winbas Säljstöd. Databaser som har öppnats av anpassade externa moduler eller från exempelvis Access eller Excel visas också listan.

Dator / användare visas per företag (databas) och anger först datornamnet på den dator som är inloggad i företaget. Om företaget är öppnat via Winbas eller Säljstöd visas även uppgifter om vilken användare som är inloggad. Användaren som visas är i detta fall den användare som är angiven i Windows och nätverket (som korresponderar mot användare registrerade i Winbas).

Figuren ovan visar t.ex. att datorn MCXP är inloggad i två administrativa företag via Winbas Säljstöd, samt att MCXP även är inloggad i Winbas.

Figuren visar även att datorn THOMAS har loggat in Winbas i företaget Winbas AB. På datorn THOMAS körs även en extern anpassning mot den aktuella databasen, varför ytterligare en inloggning visas från datorn THOMAS.

Via TS indikerar att en användare har öppnat företag via Terminal Server och datornamnet som då specificeras är då serven där tjänsten körs.

Statusraden visar det totala antalet inloggningar samt hur många datorer och användare som är inblandade. Systemet har i exemplet ovan registrerat totalt tio inloggningar från sex datorer av fyra användare. Siffran fyra användare i exemplet är den som ligger till grund för bedömning i jämförelsen av verkligt antal användare och registrerat antal användare angivet i licensavtalet.

Märk att begreppet klient i sammanhanget återspeglar både datorer och användare och att det är själva klientdatorn som är det generellt sett centrala begreppet. Begreppet användare är alltså bara intressant när inloggningen har gjorts från Winbas Affärssystem och inte från externa program.

Dra i kanten eller maximera fönstret för att se fler användare vid ett större antal inloggningar.

Fellogg

Funktionen ger en överblick och kan avgöra om en klient har avlutat användningen av databasen eller om ett eventuellt problem har uppstått. Om ett problem har uppstått, registreras klienten där problemet har uppstått i en fellogg.

Felloggen kan hjälpa till att härleda ett onormalt hanterande av en databas till en specifik dator. Problemet kan sedan undersökas närmare på klienten, t.ex. ett krånglande nätverkskort eller liknande. Felloggen kan tas bort efter att den inte behövs mer.


Se även: