Winbas och Terminal Services

Winbas hjälp

Installation och tekniska specifikationer
Terminal Services och skrivare i Winbas

Det finns två huvudsakliga sätt att köra en Terminal Services lösning, antingen uppringt med modem (eller VPN), eller via Internet. I vissa fall finns även skäl att köra Terminal Server i det lokala nätverket beroende av andra tekniska och praktiska anledningar.

Nedan följer en kort beskrivning av de möjligheterna, samt för/nackdelar.

Båda lösningarna kräver Terminal Services, detta finns i serverversionerna fr.o.m. Windows 2000. Även tidigare NT-versioner finns med Terminal Services, men detta har vi inte provkört, varför versioner från och med Windows 2000 är det enda vi kan rekommendera.

Modem:

Fördel:

Billigare lösning.

Nackdel:

Måste ha ett modem per antal samtidigt anslutna, begränsad hastighet alternativt kan man köra en VPN-tunnel och använda Internet som nätverk.

Internet:

Fördel:

Man slipper modembekymret, och beroende på den fasta uppkopplingen kan man få betydligt bättre prestanda.

Nackdel:

Högre initialkostnad, men kan löna sig på sikt.

Övrigt:

Terminalserver kan installeras i två versioner.

I Windows XP, Vista och Windows 7 finns inbyggt stöd för att koppla sig mot en terminal server, det heter då "Remote desktop connection" eller "Anslutning till fjärrskrivbord" och ligger under tillbehör/kommunikation.