Winbas och Terminal Services - Skrivare

Installation och tekniska specifikationer
Winbas och Terminal Services

Avsnittet vänder sig till dem som använder en miljö med terminal services (TS) med installerade skrivare med åtkomst från Winbas.

Undvik automatisk uppmappning. Undvik att använda den automatiska uppmappningen av skrivare från klientdator, bl. a. eftersom namnet på skrivaren då varierar - vilket beroende på inställningar kan ställa till problem vid skrivarinställningar i TS.

Använd VPN. Det är otvivelaktigt bäst att använda VPN mellan klienterna och servern så att skrivarna kan vara lokalt installerade på servern. Servern skickar då utskriften direkt till skrivarens IP-adress. Det gör även att man kan styra utskrifterna via Winbas blankettinställningar (eftersom skrivaren inte byter namn).

Rättigheter. Man kan via rättigheter i Windows styra vilka användare som ska se respektive skrivare så att alla bara ser de skrivare de själva använder.

PostScript eller PCL. Skrivaren ska inte ha s.k. GDI-drivrutin utan PostScript eller PCL (GDI belastar servern väsentligt mer).

Nätverksanslutning. Skrivare med nätverksanslutning är att föredra, men det går även att skriva till lokalt anslutna skrivare genom att de delas ut på den dator de är anslutna till.

Annan mjukvara

Det finns även mjukvara att installera för hantering av utskrifter i TS i de fall problem uppstår i det enskilda fallet. Mjukvara kan då t.ex. minska belastningen på servern vid utskrift.

Exempel på mjukvara:

http://www.terminalworks.com/remote-desktop-printing

Principen går ut på att man erhåller en skrivare (eller valfritt antal) med t.ex. namnet "TSPrinter" på servern. Klienterna plockar inte med sig sina lokala skrivare vid inloggning utan denna mjukvara ser till att överföra utskriften till klientens motsvarande "TSPrinter" som är installerad lokalt och ser till att utskriften sker på den lokala skrivaren. På detta sätt slipper man problemet med att de lokala skrivarna får sessionsnummer tillagt till skrivarnamnet.

I Winbas designar man blanketterna att gå mot skrivaren "TSPrinter" och den kommer alltid heta så oavsett vilken användare som använder skrivaren. Följaktligen behöver inte Winbas leta bland ett stort antal skrivare vid denna typ av konfiguration. Har man ytterligare behov av utskrift på en etikettskrivare så kan man t.ex. sätta upp en "TSEtikettprinter" o.s.v.