Ta bort företag

Winbas hjälp

Översikt Företag

Hittas under

Arkiv - Ta bort företag

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Funktionen tar bort ett befintligt företag ur Winbas.

Vid borttagning av företag raderas alla data som har med företaget att göra genom att databasfilen tas bort från disk.

Varning - all data i företaget raderas och operationen går inte att ångra.

Det går inte att ta bort det aktiva företaget - det företag man för tillfället befinner sig i, utan enbart annat företag som inte för tillfället används. Därför visas inte heller detta företag i listan över företag.

 

Dra i kanten på fönstret vid behov av att se mer information om företagen i listan som visas i dialogen.

WinBas00000043.gif

Teknisk information vid borttagning av företag

Borttagning av SQL Server-databas

Borttagning av ett företag i en SQL Server-databas innebär att anslutningen till databasen tas bort från Winbas. Den fysiska databasen på servern kommer inte att tas bort av Winbas, detta görs i så fall med administrationsverktyget för SQL Server.

Borttagning av Access-databas

Av säkerhetsskäl kommer inte företag i Access-databaser att tas bort från filsystemet i servermappen. Borttagning innebär istället att filen byter namn och inte längre finns med i listan över tillgängliga företag.
Filen FTG1.mdb kommer efterborttagning istället att heta REM_FTG1.mdb. En återställning av ett av misstag borttaget företag är därför i efterhand möjligt genom att ändra tillbaka till det ursprungliga filnamnet. En definitiv borttagning av filen får då istället göras av administratören via filsystemet på servern.