Logga ut / växla användare

Winbas hjälp

Inloggning

Hittas under

Arkiv - Logga ut <användare>

Alternativet Logga ut under Arkivmenyn innebär att man kan växla användare på samma dator utan att lämna Winbas genom att avsluta och starta om. Genom att använda kortkommandot Ctrl+L kan utloggning ske på ett snabbt sätt. Funktionen kan även nås genom att den först läggs upp i Winbas knapprad eller skrivbord.

Winbas i låst läge

När alternativet Logga ut väljs innebär detta att man försätter Winbas i låst läge med dialogen Inloggning i Winbas synlig på skärmen. Inget arbete kan då fortsätta i programmet tills ny inloggning har gjorts.

Samma eller annan användare. Dialogen föreslår senaste användare och om samma användare loggar in på datorn öppnas arbetsytan som den lämnades. Om annan användare loggar in på datorn t.ex. i en kassa, kommer istället dennes rättigheter, skrivbord, personliga inställningar med mera att visas.

Om den nya användaren senast arbetade i ett annat företag, kommer även växling till annat aktivt företag att ske.

Lösenord måste anges innan Winbas kan öppnas igen, om så är angivet på användaren (signaturen) som loggar in. Lösenord behöver inte anges om detta är satt till blank (ingen) på användaren.

Knappen OK eller tangenten Enter öppnar Winbas efter att lösenord är angivet.

Knappen Avbryt kommer i läget efter utloggningen har skett att avsluta Winbas, förutsatt att detta har bekräftats i efterföljande dialog.


Automatisk utloggning

För automatisk utloggning efter ett antal minuters inaktivitet på datorn se avsnittet: