Avsluta Winbas

Winbas hjälp

Översikt Menyrad och Knapprad

Avsluta Winbas via menyn Arkiv där alternativet återfinns sist längst ner i menyn. Winbas kan också avslutas genom att dubbelklicka på Winbas-ikonen längst upp till vänster, eller att klicka på krysset Stäng längst upp till höger i huvudfönstret. Det standardiserade snabbkommandot Alt+F4 kan också användas för att stänga ner programmet.

Knappen Avsluta Winbas

Knappen Avsluta Winbas kan vara invald i knappraden bland övriga funktioner. Den kan också ligga åtkomlig via Winbas skrivbord. Om programmet avslutas via knappraden, skrivbordet eller Winbas Navigatör kommer också en dialog att visas som bekräftar vad som sker. Dialogen kan helt stängas av eller utökas till att gälla alla sätt att avsluta programmet beroende på inställning.

Avsluta Winbas vid automatisk utloggning

Funktionen Automatisk utloggning kan också användas för att helt stänga av Winbas efter ett antal minuters inaktivitet.
Se följande avsnitt för ytterligare information:


Se även: