Inställningar Produkter - Aktivera lagerplatser

Winbas hjälp

Inställningar Produkter - Huvudinställningar

Hittas under

Arkiv - Inställningar Administration - Produkter - Huvudinställningar

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Övergången till att börja använda lagerplatser

För att underlätta övergången till att börja använda lagerplatser återfinns funktionen Aktivera lagerplatser i befintligt företag. När lagerplatser används ska alltid en lagerplats finnas angiven i ett antal funktioner, såsom t.ex. vid inköp eller försäljning. Vid övergången till att börja använda lagerplatser, saknas då normalt registrerade lagerplatser.

Standard lagerplats på transaktioner utan lagerplats

För att funktionen ska kunna köras krävs att en Standard lagerplats finns angiven I Inställningar Produkter - Huvudinställningar.
Aktivera lagerplatser i befintligt företag kommer då att sätta standard lagerplats i alla befintliga transaktioner i systemet där lagerplatser måste finnas angivna. Funktionen finns tillgänglig i inställningar produkter där användning av lagerplatser aktiveras och standard lagerplats anges.

Enbart transaktioner utan tidigare registrerad lagerplats

Funktionen kan också användas retroaktivt, då transaktioner som redan har en registrerad lagerplats inte kommer att beröras. Enbart transaktioner som tidigare saknar lagerplats kommer att behandlas i körningen.
Ett företag som har använt lagerplatser en tid och därefter upptäckt differenser i t.ex. lagersaldon, beroende på att transaktioner saknar lagerplatser - kan alltså också köra funktionen i efterhand för att rätta till problemet.

Tekniska specifikationer

Följande register kommer att uppdateras vid körningen:

Ordfaktrad.Lagerplats

Prodbestkopiarad.Lagerplats

Ordfaktradstru.Lagerplats

Prodbestkopiaradstru.Lagerplats

Ordkopiarad.Lagerplats

Prodbestrad.Lagerplats

Ordkopiaradstru.Lagerplats

Prodbestradstru.Lagerplats

Ordoffrad.Lagerplats

Prodbestunderlag.Lagerplats

Ordrad.Lagerplats

Prodinv.Lagerplats

Ordradstru.Lagerplats

Prodtrans.Lagerplats

Saldon på lagerplats

För varje produkt i produktregistret med ett Lagersaldo, Orderantal, Bestantal eller TillvAntal kommer ett lagersaldo att skapas på lagerplatsen (ProdlagerT.Lagerplats).


Se även: