Design av blanketter - Välj blankett

Winbas hjälp

Design av blanketter
Kopiera blankett
Översikt Design av blanketter
Översikt Design av utskrifter

Vid val av blankett visar den inledande dialogen vilka blanketter som finns registrerade. Detta innebär att antal designade varianter av blanketter visas i fönstrets statusrad, samt att antal språk för varje ordertyp visas tillsammans med själva typen.
På varje listad språkkod visas också om det finns en design skapad för språket. Om designen finns visas Ja i listan. På detta sätt får man en överskådlig och snabb bild på om det finns en unik registrerad design skapad på respektive språkkod.

 

Antal språk per ordertyp.

Ordertyp

Vissa typer av blanketter har olika design beroende på ordertyp, dessa blanketter designas på grundval av ordertyp. En kontantnota har t.ex. ett annat utseende än en samlingsfaktura. Ange i dessa fall ordertypen för den blankett som ska designas.

Tillgängliga ordertyper är de som finns registrerade i inställningar för ordertyper. Märk att ordertyp 8 och 9 är reserverade för utskrift av fakturor.

Utskrifter där blanketter designas per ordertyp

Övriga blanketter som inte är order / faktura-relaterade, såsom Beställning har inte design per ordertyp, utan enbart på respektive språk.

Språkkod

Alla blanketter har olika design med avseende på språkkod beroende på att mottagarna, kunder och leverantörer kan vara utlandsbaserade. När en blankett skrivs ut väljs automatiskt det språk som ska användas.
Språkkoder är de som finns registrerade i Språkkoder.

Arbetsgången bör vara att först designa en blankett, t.ex. SE (Svenska) och sedan kopiera denna blankett till andra språk som sedan översätts till respektive språk.

Exempel på typer och språk

Företaget använder faktura av två olika typer och kunderna finns dels i Sverige och dels i Storbritannien. Detta innebär att totalt fyra olika fakturablanketter används, två på svenska och två på engelska.

 

Kopiera blankett

Om en blankett av en viss typ eller språk inte finns, kopieras den från en befintlig blankett. Så även vid förändringar i olika blanketters design som gör att man önskar kopiera över en äldre version.

Ta bort blankett

Efter att en ny blankett har skapats genom kopiering kan den även vid behov tas bort. Tidigare blanketter kan även tas bort från designen t.ex. i samband med att ordertyper och språkkoder har slutat att användas i företaget.