Design av blanketter - Ta bort blankett

Winbas hjälp

Design av blanketter
Välj blankett
Översikt Design av blanketter
Översikt Design av utskrifter

För att förenkla administrationen av blanketter finns möjlighet att ta bort tidigare blanketter från designen t.ex. i samband med att ordertyper och språkkoder har slutat att användas i företaget.

Dialogen Ta bort blankett

Dialogen nås genom att först välja en utskrift av blankett i Utskrifter Administration såsom t.ex. Fakturor och därefter välja alternativet Ta bort blankett.

Dialogen ger även en överblick över vilka blanketter som finns skapade i företaget. Om en blankett inte finns i ett språk med en viss språkkod kommer blanketten enligt standardspråket (SE) att användas vid utskriftstillfället. Detta innebär i sin tur att borttagning av en blankett på en annan språkkod som används kommer att generera en blankett enligt standardspråket (SE). Detta kan också vara tillämpligt när man har använt speciella språkkoder för att få ett en specifik design till en viss kund och förfarandet inte längre används, man slipper alltså riskera att den gamla designen används för kunder vars språkkoder inte har förändrats.

Ta bort blanketter på andra språkkoder

Eftersom skapandet av nya blanketter bygger på att man kopierar tidigare befintliga blanketter kan inte alla blanketter tas bort med funktionen. Blanketter som kan tas bort är främst de som har designats på andra språkkoder än standardspråket (SE) samt blanketter som ligger på ordertyper som inte länge används. Det är alltså i huvudsak de förinstallerade standardblanketterna som inte kan tas bort med vissa undantag.

Åtgärden kan inte ångras

När en blankett har tagits bort kan den inte längre återskapas annat än att den kopieras tillbaka från en annan blankett. Genom att t.ex. ha någon form av exempelföretag i installationen kan man lagra blanketter som inte normalt används eftersom man kan kopiera blanketter mellan företagen. På detta sätt kan man alltså först eventuellt ta en "backup" på blanketten innan den tas bort från företaget.