Språkkoder

Winbas hjälp

Registrering av de olika språken och koderna för dessa, som man avser att använda sig av vid korrespondens med kunder och leverantörer. En språkkod kan t.ex. vara DA för danska eller EN för engelska.

Kod och språk

Normalt Kod och Språk samma d.v.s. koden är samma som den egentliga språkkoden. I vissa fall är de inte samma t.ex. när man på blanketter önskar dela upp olika designade utseenden med samma språkkod. T.ex. kan koderna SE, S1 och S2 förekomma, men språket är alltid SE.

Användbara språkkoder

Kod

Språk

Benämning

DE

DE

Tyska

DA

DA

Danska

ES

ES

Spanska

FI

FI

Finska

FR

FR

Franska

EN

EN

Engelska

IT

IT

Italienska

NL

NL

Holländska

NO

NO

Norska

PT

PT

Portugisiska

Benämning

Möjlighet finns även att koppla en text till språkkoden, som normalt innehåller språkets namn, men som kanske i synnerhet är till hjälp för att skriva utförliga förklaringar vid uppdelningar av koderna. T.ex. S1 - Faktura via e-mail på svenska, S2 - Förtryckt blankett på svenska o.s.v.:

Kod

Språk

Benämning

SE

SE

Svenska

S1

SE

Faktura via e-mail på svenska

S2

SE

Förtryckt blankett på svenska

Kunders och leverantörers språk

Språkkoder är då främst till för att få produktbenämningar på olika språk vid orderhantering samt att få blanketter som används i Winbas på önskat språk, t.ex. en faktura på franska till en fransktalande kund. Generellt motsvaras språkkoden av landskoden, men behöver inte göra det eftersom det i ett land kan pratas flera språk, samt att olika länder kan använda samma språk.

Utländska Benämningar kopplade till annat språk

Möjlighet finns att få utländska benämningar vid beställning och försäljning på kunder med språkkoder utan kopplade utländska benämningar. Genom att styra om uppgiften Språk på en språkkod kan man koppla koden till ett annat språk med registrerade utländska benämningar. Funktionen används när man vill ha en unik språkkod som blankettkod och en egen design för den blanketten.

Följande exempel visar en situation där engelska texter finns registrerade på koden EN, samtidigt som koden ES styrs om genom att ange EN som språk för koden:

Kod

Språk

Förklaring

EN

EN

Kunder med kod EN kommer som vanligt att få engelska benämningar när dessa finns registrerade.

ES

EN

Spanska kunder med annan blankett har fortfarande koden ES, men benämningar styrs till engelska vid registrering mot kunden.

Order / faktura och Beställning

Vid registrering av kund väljs en av de språkkoder som finns upplagda här. När t.ex. en kund anges i Order / faktura, föreslås den språkkod som är registrerad på kunden. Det är även möjligt att i detta sammanhang välja annan språkkod. Motsvarande gäller vid registrering av leverantörer och beställningar.

Blanketter

I första hand används den språkkod som är angiven på kunden för den blankett som ska skrivas ut. Om blanketten inte finns registrerad i designen, används istället blanketten för det Språk som finns angivet på koden. Om ingen design finns för blankettypen för vare sig kod eller språk så används blanketten för standardspråket (SE).

Unika koder för ett annat språk

Om enskilda blanketter på t.ex. engelska ska ha olika utseende till vissa utländska kunder kan en kod för detta läggas upp som kopplas till blanketten. Övriga blanketter styrs då till det ordinarie språket via Språk EN.

Följande visar en språkkod på engelska där offerten har ett annat utseende än standardmallen. Övriga blanketter använder det ordinarie utseendet för språket.

Kod

Språk

Förklaring

E1

EN

Offerten har ett annat utseende på engelska och övriga blanketter följer EN.

Språkkoder enligt ISO 639-1

Winbas använder normalt som standard språkkoder enligt ISO 639 med den tvåställiga varianten som kallas 639-1. Undantaget är standardspråket svenska som likt landskoden benämns SE i Winbas, även om ISO-standard är SV för svenska.

Språkkod och Webshop

Om e-handel med Winbas webshop används kan Språk behöva sättas till SV på den svenska språkkoden för att följa ISO-standard enligt:

Kod

Språk

Benämning

SE

SV

Svenska

Observera att enbart Språk ska bytas och inte själva koden SE som inte kan tas bort och t.ex. används av alla blanketter.

Språkkoden ST - Stort kvitto

Vid kontantförsäljning i Kassa finns ett litet kvitto för kvittoskrivare designat på Kontantnota 7, SE. Om man istället avser att använda stort kvitto, ligger detta designat med språkoden ST.

Kod

Språk

Benämning

ST

SE

Stort kvitto

Språkkoden XX - Adresslappar

Språkkoden XX används för att kunna designa adresslappar med ett separat utseende baserat på utskrift av typen Fraktsedel. Om adresslappar ska användas registreras språkkoden för att aktivera funktionen, som inte ligger med från början i installationen.