Design av blanketter - Kopiera blankett

Winbas hjälp

Design av blanketter
Välj blankett
Översikt Design av blanketter
Översikt Design av utskrifter

Kopiera blankett från företag

Aktivt företag. Om blanketten ska kopieras från aktivt företag, alltså samma företag som man för tillfället arbetar i, behöver ingen förändring göras då det aktiva företaget föreslås som standard i dialogen.

Annat företag. Finns blanketten som ska kopieras i ett annat företag, t.ex. ett testföretag eller övningsföretag, väljs detta företag. Blanketter som finns i företaget kommer då att visas i listan över befintliga företag.

Standardblankett. Om en blankett av någon anledning ska återställas, t.ex. efter misstag vid designarbetet eller att man av andra anledningar önskar starta om från början, väljs alternativet < Återställ till standardblankett >. Blanketten sätts då till Winbas standardutseende som den såg ut vid installationen.

Listan över befintliga blanketter

Välj vilken blankett att kopiera i från i listan över befintliga blanketter i angivet företag. Listan visar alla tillgängliga blanketter som finns i företaget. Normalt används blankett med språkkod SE (Svenska) vid inrikes handel, eller motsvarande blankett med t.ex. språkkod EN (Engelska) om man avser att använda engelska i den nya blanketten.

Bästa resultat av kopiering erhålls om blanketter som liknar varandra kopieras, exempelvis är alla blanketter av samma typ men med olika språkkod helt lika i sin struktur. Även om det är möjligt att göra, rekommenderas inte att skapa t.ex. en faktura av ett Krav / kontoutdrag, p.g.a. av dessa blanketter är så olika i sina uppsättningar av fält.

Kopiera till ny blankett

Välj vilken blankett, eventuell typ och språkkod som blanketten ska kopieras till. Tillgängliga ordertyper är de som finns registrerade i inställningar för ordertyper och språkkoder utgörs av de som finns registrerade i Språkkoder

Om angiven ny blankett redan existerar ges en varning om att eventuell överskrivning kommer att ske av den tidigare blanketten.

Dialogens fönsterstorlek

Dialogen öppnas med större storlek vid högre bildskärmsupplösningar och kan även maximeras eller storleksförändras ytterligare för att lättare kunna se mer av listorna med blanketter. Dra i fönstrets kanter för att se mer av listorna med olika typer av blanketter och språkkodernas benämningar i dialogen.


Efter att en ny blankett har skapats genom kopiering kan den även vid behov tas bort: